Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yenilenebilir Enerji KaynaklarıFBO212024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüGülhan BAKIRDERE
Dersi Veren(ler)Gülhan BAKIRDERE
Asistan(lar)ıAslı Koçulu
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavratmaktır.
Dersin İçeriğiYenilenebilir enerji kaynakları; kaynakların önemi; hidroenerji kaynakları, elektrik enerjisi üretim kaynakları, biyokütle enerji kaynakları, güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, su enerjisi, dalga enerjisi, nükleer enerji, hidrojen enerjisi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Çevre Bilimi Editörler: Prof.Dr Mustafa AYDOĞDU,Doç.Dr. Kudret GEZER ANI YAYINCILIK 2015
  • Yenilenebilir Enerji Kaynakları (2008), Hüseyin Öztürk
  • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi (2017),Abdulkerim KARAASLAN, Mesliha GEZEN
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, beyin fırtınası, proje tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Yenilenebilir enerji kaynakların önemini listeleyecek.
  2. Hidroenerji kaynaklarını tanımlayacak.
  3. Dalga enerjisini tanımlayacak.
  4. Nükleer enerjinin önemini savunabilecek.
  5. Hidrojen enerjisini tanımlayacak.
  6. Kalite ve çevre bilincine sahip olur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-155555-
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-655555-
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13-----5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Yenilenebilir enerji kaynaklarıİlgili kaynaklar
2Hidroenerji kaynaklarıİlgili kaynaklar
3Elektrik enerjisi üretim kaynaklarıİlgili kaynaklar
4Biyokütle enerji kaynaklarıİlgili kaynaklar
5Güneş enerjisiİlgili kaynaklar
6Jeotermal enerjiİlgili kaynaklar
7Rüzgar enerjisiİlgili kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Su Enerjisiİlgili kaynaklar
10Dalga enerjisiİlgili kaynaklar
11Nükleer enerjiİlgili kaynaklar
12Nükleer enerjiİlgili kaynaklar
13Ara Sınav 2Sınav Hazırlığı
14Hidrojen enerjiİlgili kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)216
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok