Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilimin Teknolojideki UygulamalarıFBO202024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüAslı GÖRGÜLÜ ARI
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı-Bu dersin amacı bilimin teknolojideki uygulamalarının öğrenciler tarafından kavranmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği-Yarı iletkenler ve teknolojileri, laser teknolojisi, süper iletkenler ve kullanım alanları; X-ışınları ve teknolojisi, iletişim teknolojisi; değişik fiziksel sensörler, nanoteknoloji; GPS ve radar teknolojisi, görüntüleme teknikleri ve araçları (ultrason, NMR, tomografi, sintilasyon, elektron ve tarama mikroskopları); teknoloji ve sera gazları; su üretme teknolojileri; ilaç teknolojisi; kimyasal temizlik malzemeleri ve üretim teknolojileri; kimyasal kirlilik ve önleme teknolojileri; GDO teknolojisi; kök hücre teknolojisi; ilaç ve kozmetik ürünler teknolojisi; hazır gıda teknolojsi; biyolojik sensörler; genetik kopyalama; biyoinformatik.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Enstrümantal Analiz İlkeleri Douglas A. Skoog, F. James Holler Bilim Yayıncılık,2007
  • Aletli Analiz, A. Ersöz(Editör), Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2010
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar.•B3.Öğretme ve Öğrenme sürecini yönetme:Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: •Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. •Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, beyin fırtınası, proje tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler bilim ve teknolojinin bir bütün olduğunu kavrayacak.
  2. Öğrenciler bilimin teknolojideki kullanım alanlarını öğrenecek
  3. Öğrenciler günlük yaşamda rastladıkları teknolojik aletlerin çalışma yöntemlerini kavrayacak.
  4. Öğrenciler gıda, kozmetik ve ilaç sanayi teknolojileri hakkında bilgi kazanacak
  5. Öğrenciler biyoinformatik çalışmalar hakkında fikir sahibi olacak.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-145555
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-454443
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Yarı iletkenler ve teknolojileri, Süper iletkenler ve kullanım alanlarıİlgili kaynaklar
2Laser teknolojisi İlgili kaynaklar
3X-ışınları ve teknolojisi İlgili kaynaklar
4Değişik fiziksel sensörler, nanoteknolojiİlgili kaynaklar
5GPS ve radar teknolojisi, iletişim teknolojisiİlgili kaynaklar
6Görüntüleme teknikleri ve araçları (ultrason, NMR, tomografi, sintilasyon, elektron ve tarama mikroskopları)İlgili kaynaklar
7Teknoloji ve sera gazları, Su üretme teknolojileriİlgili kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kimyasal temizlik malzemeleri ve üretim teknolojileriİlgili Kaynaklar
10Kimyasal kirlilik ve önleme teknolojileriİlgili kaynaklar
11GDO teknolojisi; kök hücre teknolojisi; ilaç ve kozmetik ürünler teknolojisiİlgili kaynaklar
12Ara Sınav-2Sınav Hazırlığı/ İlgili kaynaklar
13Hazır gıda teknolojsi, biyolojik sensörler, genetik kopyalamaİlgili kaynaklar
14 Biyoinformatik.İlgili kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)212
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok