Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fen Öğretimi 2FBO308236300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüBayram COŞTU
Dersi Veren(ler)Bayram COŞTU
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıFen bilgisi öğretimi ile yaygın kullanılan öğretim stratejisi, yöntem, teknik ve materyal hazırlama ve uygulama becerisi kazandırmak ve güncel öğretim yaklaşımlarından haberdar etmek.
Dersin İçeriğiFen Öğretiminde Yaygın Olarak Kullanılan Öğretim Stratejisi, Yöntem, Teknik, Materyal Ve Uygulamaları; (Bilimsel Süreç, Düşünme, Yaşam, Mühendislik Ve Tasarım Becerileri: Önemi Ve Gelişimi, Araştırma Ve Sorgulamaya Dayalı Öğretim Stratejisi, Argümantasyon, Kavram Karikatürleri, Tahmin Et-Gözle-Açıkla, Öğrenme Döngüsü (5E Ve 7E); Probleme Dayalı Öğretim Yöntemi, Proje Tabanlı Öğretim Yöntemi, Örnek Olaya Dayalı Öğretim Yöntemi, Rol Oynama, Drama; Fen Öğretiminde Bağlam (Yaşam) Temelli Öğrenme Vb.); Öğretim Yöntem Ve Tekniklerinin Kullanımını Temel Alan Ders Planı Hazırlanması Ve Uygulanması; Fen Bilimleri Öğretmeni Yeterliklerinin İncelenmesi, Fen Öğretiminde Güncel Öğretim Yaklaşımları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Çepni, S. 2015. (Ed). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, Pegema Yayıncılık, 12. Baskı, Ankara.
  • Kesercioğlu, T. ve Aydoğdu, M. 2005. (Ed). İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi, Anı Yayıncılık, Ankara.
  • Soylu,H. 2004. Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Nobel Yayıncılık, Ankara.
  • Topsakal, S. 2005. Fen ve Teknoloji öğretimi, Nobel Yayıncılık, Ankara.
  • Köseoğlu, F. ve Tümay, H. 2013. Bilim Eğitiminde Yapılandırıcı Paradigma, Pegema Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleştirilebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. •B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir biçimde yürütür. •B4. Ölçme ve Değerlendirme: Ölçme ve değerlendirme yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanır. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. •C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: •Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. •Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. •Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. •Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. •Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. •Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir. •Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, beyin fırtınası, bireysel ve grup tartışma yöntemi, mikroöğretim, araştırma tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav, araştırma ve uygulama ödevleri ile final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Fen öğretiminin yaygın kullanılan öğretim stratejileri, yöntemleri, teknikleri kavrar ve bunlara uygun öğretimi tasarlar.
  2. Fen öğretiminin yaygın kullanılan öğretim stratejileri, yöntemleri, tekniklerini kullanarak tasarladığı öğretimi sınıf içerisinde nasıl uygulayacağını tartışır.
  3. Fen bilimleri öğretim programındaki kazanımlar ışığında bir dersle ilgili ders planı yapar
  4. Hazırladığı ders planı çerçevesinde mikro-öğretimler vasıtasıyla uygular.
  5. Fen Bilimleri öğretmeni yeterliklerini ilgili dokümanlardan inceler ve mevcut durumla ilişkisini kurarak tartışır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-14444-
PÇ-233334
PÇ-3-1---
PÇ-4-----
PÇ-51----
PÇ-62---3
PÇ-75----
PÇ-84455-
PÇ-9---55
PÇ-105555-
PÇ-11-----
PÇ-121----
PÇ-13---11

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Fen Öğretiminde Yaygın Olarak Kullanılan Öğretim Stratejisi, Yöntem, Teknik, Materyal Ve Uygulamaları (Bilimsel Süreç Becerileri)İlgili Kaynaklar
2Fen Öğretiminde Yaygın Olarak Kullanılan Öğretim Stratejisi, Yöntem, Teknik, Materyal Ve Uygulamaları (Mühendislik Ve Tasarım Becerileri) İlgili Kaynaklar
3Fen Öğretiminde Yaygın Olarak Kullanılan Öğretim Stratejisi, Yöntem, Teknik, Materyal Ve Uygulamaları (Araştırma Ve Sorgulamaya Dayalı Öğretim Stratejisi)İlgili Kaynaklar
4Fen Öğretiminde Yaygın Olarak Kullanılan Öğretim Stratejisi, Yöntem, Teknik, Materyal Ve Uygulamaları (Argümantasyon)İlgili Kaynaklar
5Fen Öğretiminde Yaygın Olarak Kullanılan Öğretim Stratejisi, Yöntem, Teknik, Materyal Ve Uygulamaları (Kavram Karikatürleri, Tahmin Et-Gözle-Açıkla)İlgili Kaynaklar
6Fen Öğretiminde Yaygın Olarak Kullanılan Öğretim Stratejisi, Yöntem, Teknik, Materyal Ve Uygulamaları (Öğrenme Döngüsü (5E Ve 7E))İlgili Kaynaklar
7Fen Öğretiminde Yaygın Olarak Kullanılan Öğretim Stratejisi, Yöntem, Teknik, Materyal Ve Uygulamaları (Probleme Dayalı Öğretim Yöntemi)İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Fen Öğretiminde Yaygın Olarak Kullanılan Öğretim Stratejisi, Yöntem, Teknik, Materyal Ve Uygulamaları (Örnek Olaya Dayalı Öğretim Yöntemi, Rol Oynama, Drama)İlgili Kaynaklar
10Fen Öğretiminde Yaygın Olarak Kullanılan Öğretim Stratejisi, Yöntem, Teknik, Materyal Ve Uygulamaları (Örnek Olaya Dayalı Öğretim Yöntemi, Rol Oynama, Drama)İlgili Kaynaklar
11Fen Öğretiminde Yaygın Olarak Kullanılan Öğretim Stratejisi, Yöntem, Teknik, Materyal Ve Uygulamaları (Fen Öğretiminde Bağlam (Yaşam) Temelli Öğrenme)İlgili Kaynaklar
12Fen Bilimleri Öğretmeni Yeterliklerinin İncelenmesiİlgili Kaynaklar
13Fen Öğretiminde Güncel Öğretim Yaklaşımlarıİlgili Kaynaklar
14Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Kullanımını Temel Alan Ders Planı Hazırlanması ve Uygulanmasıİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev830
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev88
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok