Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Okul Öncesi Eğitim ProgramlarıOKL212135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimOkulöncesi Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Mehmet Nur Tuğluk
Asistan(lar)ıFeride Gök Çolak
Dersin AmacıOkul öncesi eğitim programlarına yönelik farkındalık oluşturmak ve okul öncesi eğitim programına uygun sınıf içi uygulamalı çalışmalar yapmak
Dersin İçeriğiEğitim programının önemi, ilkeleri ve ögeleri; Türkiye'de uygulanan okul öncesi eğitim programlarının tarihsel gelişim süreci; Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programının temel özellikleri, ilkeleri, kazanımlar, göstergeler, ortam özellikleri, etkinlikler, programda kullanılacak formlar, planlama (aylık eğitim planı, günlük eğitim akışı ve etkinlik planı), uygulama ve değerlendirme; okul öncesi eğitim programı ile ilgili sınıf içi uygulamalı çalışmalar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • MEB (2013). Okul Öncesi Eğitim Program Kitabı
 • Kandır, A. & Özbey, S. &İnal.G.(2011).Okul Öncesinde Program/Kuramsal Temeller, Morpa.
 • Özbey, S.&Alisinanoğlu, F.(2012) Okul Öncesi Eğitim Planlarım ,PEGEM Yayınevi.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik mesleği Genel yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Alan eğitimi, eğitimin temelleri, çocukların gelişimi ve öğrenme özellikleri ve erken çocukluk dönemine özgü olan öğretim bilgisine sahiptir. - Program kazanımlarına, çocukların bireysel farklılıklarına, ihtiyaçlarına, özelliklerine dayalı olarak gelişimlerini desteklemeye yönelik öğretim ilkelerine ve alan öğretimine uygun öğretim stratejisi, yöntem ve teknikleri belirler ve etkinlikleri tasarlar. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. - Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması ve istasyon yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım ve proje çalışmaları dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir (Alanları ile ilgili seçtiği bir dersin belirtke tablosunu hazırlama, seçtiği ders ile ilgili farklı soru madde tiplerine uygun soru hazırlama, verilen bir teste ait sonuçların madde ve test analizlerini yapma, performans görevi hazırlama, rubrik geliştirme, vb.). Proje kapsamında, ölçme araçlarının geliştirilip uygulanmasına yönelik performansa dayalı bir çalışma yapılır (Örn. 3-4 kişilik öğrenci gruplarının kendi alanı ile ilgili seçtiği bir ders/konu için bir belirtke tablosu hazırlayıp ona uygun 20-30 soruluk çoktan seçmeli test geliştirmesi, uygulaması, sonuçları analiz edip raporlaştırarak dönem sonunda teslim etmesi).

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Okul öncesi eğitim programının önemini kavrar.
 2. Okul öncesi eğitim programının ilkelerini ve öğelerini kavrar.
 3. Okul öncesi eğitim programında günlük planda yer alan etkinlikler hakkında bilgi sahibi olur.
 4. Çocuk merkezli etkinlik hazırlamada önemli noktaları kavrar.
 5. Okul öncesi eğitim programında eğitim durumu, günlük eğitim akışı planı ve aylık planın hazırlanmasında deneyim sahibi olur.
 6. Bağımsız ve bütünleştirilmiş etkinlikler hazırlayabilme becerisini geliştirir.
 7. Farklı yöntem ve teknikleri kullanarak etkinlik hazırlama becerisini kazanır.
 8. Okul öncesi eğitim programını değerlendirmede farklı değerlendirme yöntemlerini kullanır.
 9. Sınıf içi etkinlik planlama çalışmalarına yaratıcı bakış açısı ile değerlendirerek katkıda bulunur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9
PÇ-1445544554
PÇ-2545454455
PÇ-3454555544
PÇ-4---------
PÇ-5---------
PÇ-6445554455
PÇ-7544544555
PÇ-8545454445
PÇ-9---------
PÇ-10554555545
PÇ-11444455545
PÇ-12455545555
PÇ-13544455554
PÇ-14---------
PÇ-15455545444
PÇ-165--------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Okul Öncesi Eğitim Programının önemi, ilkeleri ve ögeleriİlgili Kaynaklar
2Türkiye'de uygulanan okul öncesi eğitim programlarının tarihsel gelişim süreciİlgili Kaynaklar
3Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programının temel özellikleri, ilkeleri, kazanımlar, göstergeler ve ortam özellikleriİlgili Kaynaklar
4Okul Öncesi Eğitim Programı Hazırlarken Dikkate Alınması Gereken Temel Noktalarİlgili Kaynaklar
5Aylık Eğitim Planı, Günlük Eğitim Akışı Ve Etkinlik Planı İnceleme Çalışmasıİlgili Kaynaklar
6Okul Öncesi Eğitim Programına Uygun Etkinlikler Planlamaİlgili Kaynaklar
7Okul Öncesi Eğitim Programına Uygun Etkinlikler Planlamaİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İlgili Kaynaklar
10Planlanan Etkinliklerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanmasıİlgili Kaynaklar
11Planlanan Etkinliklerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanmasıİlgili Kaynaklar
12Program uygulamalarının sunulması ve değerlendirilmesiİlgili Kaynaklar
13Program uygulamalarının sunulması ve değerlendirilmesiİlgili Kaynaklar
14Program uygulamalarının sunulması ve değerlendirilmesiİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer130
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)117
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok