Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Erken Çocuklukta Matematik EğitimiOKL211135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimOkulöncesi Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ıFeride Gök Çolak
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğretmen adaylarının matematiksel düşünce, erken çocukluk dönemi matematik eğitimi ve önemini kavraması, okul öncesi çocuklar için geliştirilen matematik etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri ve çeşitli matematik eğitim programları hakkında genel bilgi sahibi olmasıdır.
Dersin İçeriğiErken çocukluk döneminde matematiğin tanımı ve önemi, matematik eğitiminde ilke ve standartlar; matematik kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri ve yöntemleri; matematik eğitimi ve oyun; matematik programları (Building Blocks, STEM, GEMS (Great Explanation in Math and Science, Big Maths for Little Kids); temel matematiksel kavramlarının kazanılması, problem çözme, eşleştirme-karşılaştırma-sınıflandırma-sıralama-örüntü oluşturma, sayılar ve sayma, sayı kavramının öğretim aşamaları, semboller, işlemler, geometri, mekanda konum, ölçme, veri analiz-grafik/olasılık; matematik etkinlikleri planlama ve uygulama.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Aktaş Arnas Y, (2004). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Nobel Kitabevi, Adana.
 • Akman, B. (Ed.) (2010). Okul öncesinde matematik eğitimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Güven Y, (2000). Erken çocukluk döneminde sezgisel düşünme ve matematik, İstanbul: Yapa Yayıncılık
 • Güven, Y. (2005). Erken çocuklukta matematiksel düşünme ve matematiği öğrenme. İstanbul: Küçük adımlar eğitim yayınları.
 • Kandır; A., Can Yaşar, M., Yazıcı, E., Türkoğlu, D. ve Yaman Baydar, I. (2016). Erken Çocukluk Eğitiminde Matematik. İstanbul; Morpa Kültür Yayınları.
 • Ulutaş, İ.(Ed.) (2015). Okul öncesi Dönemde matematik eğitimi. Ankara: Hedef Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. A2.Alan Eğitimi Bilgisi: Alanının öğretim programı ve pedagojik alan bilgisine hakimdir. B1. Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma:Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. C2. Öğrencilerin gelişimini destekleyici tutum sergiler. C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Bilgi ve Beceriler (Kuramsal & Uygulamalı) 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. • Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir. Öğrenme Yetkinliği 1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 2.Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. İletişim ve Sosyal Yetkinlik: 3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, gösterip yaptırma, proje tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ödev, proje, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, erken çocukluk döneminde matematiksel düşünme becerilerinin gelişimini bilir.
 2. Öğrenciler, matematik kavramlarının öğretiminde uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
 3. Öğrenciler, matematik gelişimini sağlayacak aktiviteleri söyler ve uygular.
 4. Öğrenciler, matematik kavramlarını diğer etkinliklerle bütünleştirerek uygular.
 5. Öğrenciler, çocukların gelişimine uygun olarak etkinliklerde düzenlemeler yaparak uygular.
 6. Öğrenciler, hazırladığı ve hazır olan matematik etkinliklerini değerlendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1444544
PÇ-2544454
PÇ-3544555
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6445555
PÇ-7544555
PÇ-8445545
PÇ-9445555
PÇ-10554454
PÇ-11------
PÇ-12445444
PÇ-13545555
PÇ-14554444
PÇ-15454545
PÇ-16------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Erken çocukluk döneminde matematiğin tanımı ve önemiİlgili Kaynaklar
2Matematik eğitiminde ilke ve standartlarİlgili Kaynaklar
3Matematik kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri ve yöntemlerİlgili Kaynaklar
4Matematik eğitimi ve oyunİlgili Kaynaklar
5Matematik programları (Building Blocks, STEM, GEMS (Great Explanation in Math and Science, Big Maths for Little Kids)İlgili Kaynaklar
6Matematik programları (Building Blocks, STEM, GEMS (Great Explanation in Math and Science, Big Maths for Little Kids)İlgili Kaynaklar
7Erken çocukluk döneminde problem çözmeİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İlgili Kaynaklar
10Eşleştirme-karşılaştırma-sınıflandırma-sıralama-örüntü oluşturmaİlgili Kaynaklar
11Sayılar ve sayma, sayı kavramının öğretim aşamalarıİlgili Kaynaklar
12Geometri, mekanda konumİlgili Kaynaklar
13Ölçme, veri analiz-grafik/olasılıkİlgili Kaynaklar
14Matematik etkinlikleri planlama ve uygulama.İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok