Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Termodinamiğe GirişFIZ342135220
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fizik Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFizik Bölümü
Dersin KoordinatörüÇetin Taşseven
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı1. Makroskobik sistemleri belirleyen sıcaklık, ısı, basınç, iç enerji, entropi gibi temel fiziksel büyüklükleri ve aralarındaki ilişkileri anlamak. 2. Termodinamiğin yasalarını anlayarak bunların makroskobik fiziksel süreçlere uygulamak. 3. Bir makroskobik sistemin mikroskobik seviyede anlaşılmasını sağlayacak bilgiye sahip olmak. 4. Fizik öğrencilerinin 8. yarıyılda mecburi dersi olan İstatistik Fiziğe Giriş dersine de temel oluşturmaktadır
Dersin İçeriğiMikroskobik ve Makroskobik Tanım, Sıcaklık ve Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası, Basit Termodinamik Sistemler, İş, Isı ve Termodinamiğin Birinci Yasası, Termodinamik Sürecler, İdeal Gaz, Gazların Kinetik Teorisi ve Moleküler Dağılım Fonksiyonları, Termodinamiğin İkinci Yasası, Makineler, Entropi, Termodinamik Potansiyeller, Açık Sistemler ve Faz Kararlılığı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Fiziğin Temelleri, David Halliday-Robert Resnick, Çeviri: Cengiz Yalçın, Arkadaş Yayıncılık Fizik, 1.Cilt, Frederick J.Keller, W.Edward Gettys, Malcolm J. Skove, Ders Notları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler fizik alanındaki güncel bilgilere, yazılımlara, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve ayrıca Fizik ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
  2. Öğrenciler Fizik teorileri konularında kuramsal bilgiye sahip olur.
  3. Öğrenciler Fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.
  4. Öğrenciler verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir.
  5. Öğrenciler kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-344444
PÇ-455555
PÇ-544444
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-1055555
PÇ-1144444
PÇ-1255555
PÇ-1344444
PÇ-1455555
PÇ-1555555
PÇ-1655555
PÇ-1755555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş Mikroskobik ve Makroskobik Tanım, Termodinamiğin İçeriği, Termodinamiğin ÖnemiBölüm 19
2Sıcalık ve Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası Sıcaklık Kavramı, Sıcaklığın Ölçülmesi, İdeal Gaz Sıcaklığı, Isıl GenleşmeBölüm 19
3Basit Termodinamik Sistemler Denge, Durum Denklemi, Diferansiyel İlişkilerBölüm 19
4İş Kavramı, Yarı-Durağan Denge, Örnek SistemlerBölüm 20
5Isı ve Termodinamiğin Birinci Yasası İş ve Isı, Adyabatik İş, İç Enerji ve Isı Kapasitesi, Termodinamiğin Birinci YasasıBölüm 20
6Gazların Kinetik Teorisi Bir ideal Gazın Moleküler Modeli, İdeal Gazda Adyabatik İşlemler, Eşbölüşüm TeoremiBölüm 21
7Boltzman Dağılım Yasası, Moleküler Hız Dağılımı, Ortalama Serbest YolBölüm 21
8Ara Sınav 1
9Termodinamiğin İkinci Yasası Çevrimler: Makineler ve Buzdolapları, Tersinir ve Tersinmez Süreçler, Karnot ÇevrimiBölüm 22
10Mutlak Sıfır ve Termodinamik Sıcaklık Ölçeğı, Entropi ve İkinci Yasa Entropi ve TersinmezlikBölüm 22
11Mikroskobik Ölçüde Entropi , Termodinamik PotansiyellerBölüm 22
12Serbest Enerjiler Maxwell DenklemleriBölüm 22
13Açık Sistemler ve Faz Karalılığı Saf Sistemin Faz ŞemalarıBölüm 22
14Faz Geçişleri, Clausus-Clapeyron DenklemiBölüm 22
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati142
Laboratuar
Uygulama142
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)22
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok