Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İngilizce Öğretiminde Materyal TasarımıING206024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüEmrah Özcan
Dersi Veren(ler)Emrah Özcan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilerin İngilizce’nin ikinci dil olarak öğretimi temelli ders planlarının amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olacak mevcut pratik seçenekler hakkındaki farkındalıklarını artırmaktır. Bu ders, resmi ve gayri resmi ders planlama tekniklerinin analizi yoluyla öğretme eylemine ve bir öğretmenin ders planının hazırlanması sırasında ve sonrasında sahip olduğu çeşitli seçeneklere odaklanacaktır. Gözlemlenen derslerin, somut ders planlarının ve ilgili materyallerin toplamı, öğrenciye ders planlama ve sınıf içi öğretime yönelik çeşitli yaklaşımları değerlendirme fırsatı sağlayacaktır.
Dersin İçeriğiÖğretim materyalleri için geliştirme stratejileri ve içerik kaynakları; malzemelerin tasarım ve geliştirme ilkeleri; malzemeler için ihtiyaç analizi; geleneksel ders kitabı materyalleri ile tamamlayıcı / destekleyici materyaller arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi; iki ve üç boyutlu öğretim materyallerinin tasarımı; resmi ve gayri resmi İngilizce’nin ikinci dil olarak öğretimi ile ilgili ders planlarının gelişim stratejileri ve tasarımı; ders planı tasarımına ve farklı öğretim materyallerine dayalı sınıf yönetimi uygulamaları; etkinlik temelli öğretim ve malzeme kullanım öğretimi için en iyi uygulamalardır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Scrivener, Jim. Ed. Adrian Underhill. Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching. 3rd Edition. Macmillan Publishers Ltd 2011.
  • (2016, March). CELTA Course at International Training Institute. 4 Levent, Istanbul, Turkey.
  • Norton, J., & Buchanan, H. (2022). The Routledge handbook of materials development for language teaching. Routledge.
Opsiyonel Program BileşenleriMEB mesleki yeterlilikleri ile ilişkisi: A1. Alan Bilgis. B1. Eğitim Öğretimi Planlama. B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma. B3. Öğrenme ve Öğretme Sürecini Yönetme. B4. Ölçme ve Değerlendirme. C2. Öğrenciye Yaklaşım. C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal): 1, 4, 5; BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı): 3, 4, 5; YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme): 1, 3; YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği): 1, 2, 3, 4; YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik): 5, 6, 7; YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik): 4. Her ders boyunca öğrenciler, öğretim materyallerini (ve öğretim uygulamalarını) değerlendirirken ve önceki derslerde öğrendiklerini uygularken beyin fırtınası yapar ve çiftler ve gruplar halinde işbirliği yaparlar. Öğretmen değerlendirmesi ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi, bir ara sınavı (önceden kaydedilmiş bir dil dersinin öğrenci değerlendirmesini gerektirir), bir final sınavını (öğrencilerin materyal uyarlaması üzerine araştırma destekli bir makaleyi tamamladıkları) ve bir sınıf içi ödevi ( bir dinleme etkinliği için öğrenci geliştirmesini ve web tabanlı bir öğretim materyalinin tasarlanmasını gerektirdiği) kapsar.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, bir İngilzce sınıfını yönetmek için etkili ve etkisiz, resmi ve resmi olmayan teknikleri belirleyebileceklerdir.
  2. Öğrenciler, bir İngilizce sınıfında öğretim yapabilmek için çeşitli yöntemleri tanımlayabilecek ve sınıflandırabilecektir.
  3. Öğrenciler bir ders planı hazırlamak ve ders planı dahilinde etkinlikleri tasarlamak için bazı resmi ve gayri resmi teknikler hakkında temel bilgileri göstereceklerdir.
  4. Öğrenciler, bir İngilizce ders planının ve daha spesifik olarak beceri odaklı bir İngilizce ders planının hedef (ler) ini desteklemek için materyalleri ve etkinlikleri değerlendirebilecek, kullanabilecek ve uyarlayabileceklerdir.
  5. Öğrenciler belirli düzeydeki öğrencilere uygun materyalleri hazırlayabilecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-11----
PÇ-2-----
PÇ-35555-
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-94444-
PÇ-105555-

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş / Müfredat incelemesi / Öğretmen ve Öğrenci arasındaki ilişkiDers Notları/Kurs Kitabı/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
2Öğretmen ve Öğrenci arasındaki ilişki üzerine devam eden tartışmaDers Notları/Kurs Kitabı/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
3Uygun ve uygun olmayan sınıf yönetimi teknikleri ve stratejileriDers Notları/Kurs Kitabı/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
4Uygun ve uygun olmayan sınıf yönetimi teknikleri ve stratejilerine genel bakışın devamıDers Notları/Kurs Kitabı/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
5Talimat vermek için en iyi uygulamalarDers Notları/Kurs Kitabı/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
6Bir dil ders planı hazırlamak ve oluşturmak için resmi ve gayri resmi tekniklerDers Notları/Kurs Kitabı/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
7Bir dil ders planı hazırlamak ve oluşturmak için resmi ve gayri resmi tekniklere genel bakışın devamıDers Notları/Kurs Kitabı/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Bir dil dersinde destekleyici / tamamlayıcı materyalleri seçmek, uyarlamak ve kullanmak için en iyi uygulamalarDers Notları/Kurs Kitabı/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
10Okuma becerisine dayalı dil dersleri için öğretim materyallerinin ve etkinliklerinin geliştirilmesi ve tasarımıDers Notları/Kurs Kitabı/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
11Okuma ve dinleme becerisine dayalı dil dersleri için öğretim materyallerinin ve etkinliklerinin geliştirilmesi ve tasarımıDers Notları/Kurs Kitabı/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
12Dinleme becerisine dayalı dil dersleri için öğretim materyallerinin ve etkinliklerinin geliştirilmesi ve tasarımına genel bakışın devamıDers Notları/Kurs Kitabı/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
13Bir dinleme etkinliği için öğrenci gelişimini ve web tabanlı bir öğretim materyalinin tasarlanmasını gerektiren sınıf içi ödevDers Notları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
14Konuşma becerisine dayalı dil dersleri için öğretim materyallerinin ve etkinliklerinin geliştirilmesi ve tasarımıDers Notları/Kurs Kitabı/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev110
Sunum/Jüri00
Projeler110
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar130
Final145
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj00
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler18
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok