Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İngilizce Öğretiminde DramaING205024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüFerda İlerten
Dersi Veren(ler)Ferda İlerten
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı sözel ve tiyatral aktivitelerden oluşan tekniklerle yabancı dil öğretimi yapılan sınıflarda beceri odaklı ders planlarını güçlendirmek ve bu dersleri destekleyecek materyaller geliştirme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiDrama teriminin tanımı ve anlamı; psiko-drama, yaratıcı drama, eğitici drama sosyo-drama vb. kavramlar; drama-oyun ilişkisi; eğitimde dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları; drama ortamı ve öğretmen nitelikleri; dramanın değerlendirilmesi; alanın eğitim amaçlarına uygun drama örnekleri, örnekler geliştirilmesi ve uygulanması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • British Council ( EDB 2008/2009) Teaching English Through Drama. EDB Professional Development for Teachers, Hong Kong.
  • Maley, A. and Duff, A. (2005) Drama Techniques: A Resource Book of Communication Activities for Language Teachers. Cambridge University Press.
  • Spolin, V. (1963) Improvisation for the Theater: A Handbook of Teaching and Directing Techniques. Northwestern University Press.
Opsiyonel Program BileşenleriMEB mesleki yeterlilikleri ile ilişkisi: B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. B3. Öğrenme ve Öğretme Sürecini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. B4. Ölçme ve Değerlendirme: Ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanır. C2. Öğrenciye Yaklaşım: Öğrencilerin gelişimini destekleyici tutum sergiler. C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal): 4, 6 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı): 4, 5 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme): 1, 3 YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik): 6. Bu dersin formatı, drama biçeminde tasarlanmış bir ders planının yapısını takip eder. Derslerin çoğu, seçilen drama etkinliklerinin tamamlanması ve uygulanmasına odaklanır. Her dersin sonunda, tüm sınıfa neyin 'gerçekleştirildiğini' tartışmaları, ikinci dil sınıf ortamında dramatize edilmiş etkinlik(ler)in öğretimsel yararlılığını analiz etmeleri ve değerlendirmeleri için zaman verilir. Her drama etkinliğinin gereksinimlerine ve karmaşıklığına bağlı olarak, öğrencilerin çiftler ve gruplar halinde etkileşime girmesi, eğitmenle etkileşime girmesi ve tüm sınıfın önünde bireyler, çiftler ve gruplar olarak performans göstermeleri gerekir. Kurs boyunca ekip çalışması, ekip oluşturma ve işbirliği kullanılır. Öğretmen değerlendirme ve öğrenci anlama ve başarısının değerlendirilmesi, bir ara sınavı (kısa bir metnin performansını gerektirir), bir final sınavını (becerilere yönelik bir ders planının üretilmesini ve sunulmasını gerektirir) ve sınıf dışında hazırlık ve ders saatleri içinde uygulanmayı gerektiren 3 genişletilmiş dramatik etkinliği kapsar.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler yabancı dil bilgi ve becerilerini drama becerileriyle destekleyebilecek, aktivitelere yanısıtabilecek ve birbiriyle bağdaştırabileceklerdir.
  2. Öğrenciler drama teknikleriyle beceri odaklı yabancı dil öğretim ortamını öğrenci merkezli ders planlarına dönüştürebileceklerdir.
  3. Öğrenciler aktivite ve oyunları yabancı dil sınıflarına entegre edebilecektir.
  4. Öğrenciler yabancı dil sınıflarında drama tekniklerinin dersi güçlendirdiğini ve zenginleştirdiğini fark edecektir.
  5. Öğrenciler drama teknikleriyle öğretici odaklı sınıfların öğrenci merkezli sınıflara dönüştürülebileceğini fark edecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-111111
PÇ-244444
PÇ-333333
PÇ-4-----
PÇ-544444
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-1022222

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sınıf içinde Drama’nın Rolü: GirişDers Notları/Ek çalışma kağıtları/İnternet
2Vücut HareketleriEk çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları
3Gerçek ve Hayal ÜrünüEk çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları
4Ses EfektleriEk çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları
5Uygulamalı Ses Efektleri: Sesletim, Tonlama, İfade EtmeEk çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları
6Anlama Becerisi için Dramatik Okuma Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları
7Okuyarak Rol YapmaEk çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/Dramatik Okuma Sunumuna Hazırlık
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Uygulamalı Ses Efektleri: Sesletim, Tonlama, İfade EtmeEk çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları
10Kelime Hangisiydi?: Sözel Bellek Aktiviteleri Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/Kelime Bilgisi Sunumuna Hazırlık
11Dinleme ve Konuşma Becerisi için DramaEk çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/Dinleme/Konuşma Projesine Hazırlık
12Hazırlıksız Konuşma için Doğaçlama BecerileriEk çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/Konuşma Projesine Hazırlık
13Konuşma Becerisi AktivitesiRol Oynama Projesine Hazırlık
14Dilbilgisini Doğru KullanmaEk çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar00
Uygulama135
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev00
Sunum/Jüri215
Projeler310
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar125
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar00
Uygulama132
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj00
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler34
Sunum / Seminer25
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarBu dersin drama teknikleri koleksiyonu, bu etkinliklerin her birinin uygulama, destek ve bağlamsallaştırma için sağladığı dil becerileri ve alt becerilere göre düzenlenir ve sunulur. Bu ders, her dil becerisi için kapsamlı ve ayrıntılı bir öğretim yaklaşımı sağlamakla sınırlıdır. Seçilen drama faaliyetleri araştırılır ve öğrenciye her dil becerisine genel bir bakış ile bazı dramatize edilmiş öğretim tekniklerini tanıtmak için 'gerçekleştirilir'. 2020 Covid-19 salgını ve ardından Türkiye'deki tüm eğitim kurumlarının yüz yüze eğitime ara vermesi sonucunda drama dersindeki öğrenci çalışmaları biraz değişmiştir. Öğrenciler, drama dersi için bir ara sınav ve bir final sınavı olarak 3 genişletilmiş dramat etkinliğini tamamlamışlardır.