Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Öğretmenlik Uygulaması 2ING4302515260
ÖnkoşullarING4301
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüFerda İlerten
Dersi Veren(ler)Burcu Ünal, Hatice Gülru Yüksel, Ferda İlerten, Burcu ÜNAL, Semin Kazazoğlu, Gülümser Efeoğlu, Bülent Arif Güleç, Emrah Özcan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin dört yıllık lisans eğitimlerin boyunca edindikleri meslek bilgilerini çeşitli özel öğretim yöntemleriyle uygulamaya dönüştürme, bilgilerini aktarma imkanı sağlamaktır.
Dersin İçeriğiAlana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma; alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Kumaravadivelu, B. (2012). Language teacher education for a global society: A modular model for knowing, analyzing, recognizing, doing, and seeing. Routledge.
  • McKay, S. L. (2002). Teaching English as an international language: Rethinking goals and perspectives. NY: OUP
  • Richards, J. & Lockhart, C. (2012). Reflective Teaching In Second Language Classrooms.
  • Tanner, R., & Green, C. (1998). Tasks for teacher education: a reflective approach. Addison Wesley Longman
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile İlişkilidir Mevzuat Bilgisi: 1. Öğretmenlik mesleğini ilgilendiren mevzuatı açıklar 2. Eğitim paydaşlarının hak ve sorumluluklarını ayırt eder. Eğitim Öğretimi Planlama: 1. Planlarını alanının öğretim programına uygun olarak hazırlar. 2. Öğretim sürecini çevresel şartları, maliyeti ve zamanı dikkate alarak planlar. 3. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve sosyokültürel özelliklerini dikkate alarak esnek öğretim planı hazırlar. 4. Öğretim sürecini planlarken milli ve manevi değerleri dikkate alır. Öğrenme Ortamları Oluşturma: 1. Sağlıklı, güvenli ve estetik öğretim ortamları düzenler 2. Kazanımlara uygun öğretim materyalleri hazırlar 3. Öğrenme ortamlarını, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenler 4. Öğrenme ortamlarını dersin kazanımlarına göre düzenler 5. Öğrencilerle etkin iletişim kuracağı demokratik öğrenme ortamları hazırlar 6. Öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini geliştirici öğrenme ortamları oluşturur Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme 1. Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler 2. Öğretme ve öğrenme sürecinde zamanı etkin kullanır 3. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlar 4. Derslerini öğrencilerin günlük yaşamlarıyla ilişkilendirir. 5. Öğretme ve öğrenme sürecinde özel gereksinimlere ihtiyaç duyan öğrencileri dikkate alır. 6. Uygulamalarında çalıştığı çevrenin doğal, kültürel ve sosyoekonomik özelliklerini dikkate alır. 7. Öğrencilerin derslerde analitik düşünmelerine yönelik etkinlikler hazırlar. 8. Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır. 9. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak etkili öğrenmeyi gerçekleştirir. 10. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun araç, gereç ve materyalleri etkin kullanır. 11. Sınıfta istenmeyen davranış ve durumlarla etkin ve yapıcı bir şekilde baş eder. Ölçme ve Değerlendirme: 1. Alanına ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun ölçme ve değerlendirme araçları hazırlar ve kullanır. Bu ders TYYÇ ÖYEB Temel Alan Yeterlilikleri ile Bağlantılıdır 1. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir. 2. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. 3. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Uygulama okulunda değişik sınıflarda öğretmenlik yaparak mesleki yeterliklerini geliştirir
  2. Kendi alanının ders programını anlayabilir, ders kitaplarını değerlendirir
  3. Sınıf içinde sınıf yönetimi, öğretimin planlanması ve uygulanması konusunda yeterliklerini geliştirir
  4. Ölçme ve değerlendirme yapabilir
  5. Yansıtma yapabilir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-13---3
PÇ-2245--
PÇ-35424-
PÇ-4--25-
PÇ-55553-
PÇ-6----3
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9111--
PÇ-10541-2

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dönem içeriğinin tanıtılması
2Ders planı hazırlama
3Yansıtma nedir?
4Özel öğrenim güçlüğü çeken öğrencilere dil öğretimi
5Sınıfiçi ders anlatımı (uygulama okulu)
6Uluslararası dil olarak İngilizce öğretimi
7Sınıfiçi ders anlatımı (uygulama okulu)
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Farklı ülkelerin eğitim sistemi modelleri
10Öğretmen inanç ve değerleri
11Sınıf içi ders anlatımı (uygulama okulu)
12Öğrenci motivasyonu ve özerkliği
13Sınıfiçi ders anlatımı (uygulama okulu)
14Ödev temelli dil öğretimi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama440
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati142
Laboratuar
Uygulama440
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1412
Derse Özgü Staj146
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok