Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Öğretmenlik Uygulaması 1ING4301510260
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüFerda İlerten
Dersi Veren(ler)Ferda İlerten, Bülent Arif Güleç, Gülümser Efeoğlu, Hatice Gülru Yüksel, Burcu ÜNAL, Semin Kazazoğlu, Emrah Özcan, Burcu Ünal
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı aday öğretmenlerin okul ortamında gözlemler yapmasını sağlamak, teori ve pratiği karşılaştırma imkanı vermek, öğretme ortamına eleştirel gözle bakmasını sağlamak, çeşitli uygulamalarla eğitim sistemine ve alana yönelik farkındalığı artırmaktır.
Dersin İçeriğiAlana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma; alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Brown, H. D., & Lee, H. (1994). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy (Vol. 1, p. 994). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents.
 • Tanner, R. (1998). Tasks for Teacher Education: Course Book. Addison Wesley, Longman Limited
 • Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks: A resource book for language teachers and trainers. Cambridge University Press
 • Parrott, M. (1993). Tasks for language teachers. Ernst Klett Sprachen.
 • Watkins, P. (2005). Learning to teach English. Delta Publishing. England, Delta Publishing
 • Richards, J. C., & Lockhart, C. (1994). Reflective teaching in second language classrooms. Cambridge University Press.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile İlişkilidir Mevzuat Bilgisi: 1. Öğretmenlik mesleğini ilgilendiren mevzuatı açıklar 2. Eğitim paydaşlarının hak ve sorumluluklarını ayırt eder. Eğitim Öğretimi Planlama: 1. Planlarını alanının öğretim programına uygun olarak hazırlar. 2. Öğretim sürecini çevresel şartları, maliyeti ve zamanı dikkate alarak planlar. 3. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve sosyokültürel özelliklerini dikkate alarak esnek öğretim planı hazırlar. 4. Öğretim sürecini planlarken milli ve manevi değerleri dikkate alır. Öğrenme Ortamları Oluşturma: 1. Sağlıklı, güvenli ve estetik öğretim ortamları düzenler 2. Kazanımlara uygun öğretim materyalleri hazırlar 3. Öğrenme ortamlarını, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenler 4. Öğrenme ortamlarını dersin kazanımlarına göre düzenler 5. Öğrencilerle etkin iletişim kuracağı demokratik öğrenme ortamları hazırlar 6. Öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini geliştirici öğrenme ortamları oluşturur Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme 1. Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler 2. Öğretme ve öğrenme sürecinde zamanı etkin kullanır 3. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlar 4. Derslerini öğrencilerin günlük yaşamlarıyla ilişkilendirir. 5. Öğretme ve öğrenme sürecinde özel gereksinimlere ihtiyaç duyan öğrencileri dikkate alır. 6. Uygulamalarında çalıştığı çevrenin doğal, kültürel ve sosyoekonomik özelliklerini dikkate alır. 7. Öğrencilerin derslerde analitik düşünmelerine yönelik etkinlikler hazırlar. 8. Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır. 9. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak etkili öğrenmeyi gerçekleştirir. 10. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun araç, gereç ve materyalleri etkin kullanır. 11. Sınıfta istenmeyen davranış ve durumlarla etkin ve yapıcı bir şekilde baş eder. Ölçme ve Değerlendirme: 1. Alanına ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun ölçme ve değerlendirme araçları hazırlar ve kullanır. Bu ders TYYÇ ÖYEB Temel Alan Yeterlilikleri ile Bağlantılıdır 1. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir. 2. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. 3. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrencinin ve öğretmenin gün boyunca okuldaki faaliyetlerini açıklar
 2. Okulun işleyişini ve okulda uyulacak kuralları öğrenir ve uygular.
 3. Sınıf ortamında gerçek uygulamaları gözlemler ve uygular.
 4. Ders materyallerini değerlendirir, uyarlar ve uygular.
 5. Sınıf yönetimi, güdüleme, dönüt verme yöntemlerini gözlemler ve kullanır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-132-21
PÇ-2-2-23
PÇ-3---51
PÇ-4---25
PÇ-523-33
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-101----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Öğretmen eğitiminde okul deneyiminin yeri ve önemi
2Dönem planı, etkinliklerin tanıtımı ve yansıtma
3Uygulama okulunda ilk gün
4Uygulama okulunda İngilizce bölümünü tanıma
5Uygulama öğretmeni yıllık, ünite ve günlük planları inceleme
6Ders süresince kullanılan metod ve tekniklerin gözlemi
7Ders akışı gözlemi (zamanlama, planlama, demokratik öğrenme ortamı sağlama vb.)
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sınıf yönetimi
10Uygulama öğretmeninin ders başında, ders sırasında ve sonunda kullandığı dilsel ve bedensel mesajların gözlemlenmesi
11Uygulama öğretmeninin ikili ve grup aktivitelerini nasıl organize ettiğini gözlemleme
12Uygulama öğretmeninin hatalara nasıl müdahale ettiğini gözlemleme + Gözlem Raporu 2
13Ders için kullanılan materyallerin (ders kitabı, fotokopi vb.) değerlendirme
14Uygulama öğretmenlerinin başarı değerlendirme yöntemlerini gözlemleme
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev250
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama146
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev1313
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok