Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İngilizcenin YapısıING136222200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüEmrah Özcan
Dersi Veren(ler)Emrah Özcan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencilerin İngilizce dilbilgisi bilgisini geliştirmek, farklı bağlamlardaki tek bir yapının nüanslarına ve farklı anlamlara sahip benzer yapılara odaklanmak.
Dersin İçeriğiİngilizcenin sözcük ve tümce yapısı; basit, bileşik ve karmaşık tümce yapıları; zaman, kip, görünüş, çatı ve bunların bağlama uygun kullanımları ele alınacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Hewings, Martin (2009), Advanced Grammar in Use (3rd ed.), Cambridge University Press.
  • Swan, Michael (2009), Practical English Usage, Oxford University Press.
  • Aronson, Trudy (1984), English Grammar Digest, Prentice Hall.
  • Jeffries, L. (2006), Discovering Language: The Structure of Modern English, Palgrave, Macmillan
Opsiyonel Program BileşenleriMEB mesleki yeterlilikleri ile ilişkisi: A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal): 1,2,4,5,6 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı): 1,2,3,4 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme): 1,2,3 YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği): 1,2,3,4 YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik): 2,7,8 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik): 7 Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, etkinlik odaklı grup çalışması teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınavlar ve yıl sonu sınavı dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler benzer cümlelerde anlamsal nüansları fark ederler
  2. Öğrenciler, İngilizcenin genel dilbilgisel yapılarını bilirler
  3. Öğrenciler, İngilizce dilbilgisini hem yazılı hem de sözlü olarak uygulayabilirler
  4. Öğrenciler, çeşitli yapıları sözlü ve yazılı anlatımda kullanabilirler
  5. Öğrenciler, dilbilim değişkelerini anlayabilir ve kullanabilirler

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-623223
PÇ-7-----
PÇ-8122--
PÇ-9-----
PÇ-1035335

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Geniş zamanİlgili bölüm
2Geçmiş zamanİlgili bölüm
3Gelecek zamanİlgili bölüm
4Kip-kiplikİlgili bölüm
5Kip-kiplikİlgili bölüm
6İsimler İlgili bölüm
7Tanımlık İlgili bölüm
8Ara Sınav 1
9Önad ve Belirteçlerİlgili bölüm
10Önad ve belirteçlerİlgili bölüm
11Özne-yüklem uyumuİlgili bölüm
12Dolaylı anlatımİlgili bölüm
13Sözcük dizimiİlgili bölüm
14İlgi cümleciğiİlgili bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği210
Ödev315
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev32
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği22
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)25
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok