Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Okuma Becerileri 1ING131122200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüSemin Kazazoğlu
Dersi Veren(ler)Semin Kazazoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencilerin okuma ve anlama becerilerini, alışkanlıklarını arttırmak. Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını keşfetme; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriğiAkademik, edebi ve özgün okuma parçaları kullanarak çeşitli okuma aktiviteleri yapılır, okumanın alt becerileri öğretilir, okuma stratejileri keşfedilir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Davies, F. (1995). Introducing Reading . London: Penguin English.
  • Grellet, F. (1981). Developing reading skills. A practical guide to reading comprehension exercises. Cambridge: CPU .
  • McConochie, J. A. (1995). 20th century American short stories: v. 1 (Rev. ed.). Boston, MA: Heinle and Heinle Publisher.
  • http://www.guardian.co.uk/
  • http://www.nytimes.com/
Opsiyonel Program BileşenleriMEB mesleki yeterlilikleri ile ilişkisi: A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal): 1,2,4,5,6 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı): 1,2,3,4 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme): 1,2,3 YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği): 1,2,3,4 YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik): 2,7,8 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik): 7 Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, etkinlik odaklı grup çalışması teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınavlar ve yıl sonu sınavı dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler metindeki açık ve örtük düşüncelerin farkına varır.
  2. Öğrenciler metinden kanıt göstererek nasıl mantıklı yorumlar ve sonuçlar çıkarabilir.
  3. Öğrenciler metinde yer alan konu ve açık/örtük ana fikri nasıl anlayacaklarını kavrarlar.
  4. Öğrenciler metindeki önemli ve önemli ve/veya küçük detayların farkına varırlar.
  5. Öğrenciler eleştirel anlama becerilerini geliştirirler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-522222
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-844444
PÇ-933333
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş / Ders izlencesinin irdelenmesiDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
2Benzerlikleri farketmeDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
3Konuyu anlamaDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
4Makaleleri gözden geçirmeDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
5Ana fikri bulmaDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
6Gözden geçirmeDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
7Gözden geçirmeDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Açımlama yapma
10TaramaDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
11Bağlamı kullanmaDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
12Çıkarım yapmaDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
13Çıkarım yapmaDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
14Çıkarım yapmaDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler110
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev13
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler15
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)11
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok