Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fen Öğretimi 1FBO308136300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüBayram COŞTU
Dersi Veren(ler)Bayram COŞTU
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıFen bilgisi öğretimi ile ilgili yaklaşım, yöntem, model, teknik ve stratejileri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin İçeriğiFen Öğretiminin Amaçları; Fen Okuryazarlığı; Fen Öğretiminde Yaygın Olarak Kullanılan Öğrenme Kuramları; Fen Alanında Yaygın Olarak Görülen Kavram Yanılgıları; Öğretim Strateji, Yöntem, Teknikleri, Materyaller ve Uygulamaları (Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi, Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisi, İşbirlikli Öğrenme, Gösteri); Laboratuvar Teknikleri; Laboratuvar Güvenliği; Basit Malzemelerin Fen Öğretiminde Kullanılması; Kavram Öğretimi ve Grafiksel Araçların Kullanımı (Kavram Haritası, V-Diyagramı, Bildiklerim-Merak Ettiklerim-Öğrendiklerim Çizelgeleri vb.) Analojilerle Öğretim Tekniği Birleştirici Benzetme vb.); Fen Öğretiminde Bilimsel Modellerin Kullanımı; Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Kullanımını Temel Alan Ders Planı Hazırlanması ve Uygulanması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Çepni, S. 2015. (Ed). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, Pegema Yayıncılık, 12. Baskı, Ankara.
 • Kesercioğlu, T. ve Aydoğdu, M. 2005. (Ed). İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi, Anı Yayıncılık, Ankara
 • Soylu,H. 2004. Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Topsakal, S. 2005. Fen ve Teknoloji öğretimi, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Köseoğlu, F. ve Tümay, H. 2013. Bilim Eğitiminde Yapılandırıcı Paradigma, Pegema Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
 • Tekbıyık, A., Çakmakçı, G., 2018 (Editör). Fen Bilimleri Öğretimi ve STEM Etkinlikleri, Ankara: Nobel Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleştirilebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. •B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir biçimde yürütür. •B4. Ölçme ve Değerlendirme: Ölçme ve değerlendirme yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanır. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. •C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: •Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. •Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. •Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. •Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. •Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. •Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir. •Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, beyin fırtınası, bireysel ve grup tartışma yöntemi, araştırma tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav, araştırma ve uygulama ödevleri ile final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Fen öğretiminin amaçlarını, fen okur-yazarlığı bilir ve önemini kavrar.
 2. Fen öğretiminde yaygın kullanılan öğrenme kuramları, yöntemleri, teknikleri, stratejilerini kavrar ve uygular.
 3. Laboratuvar güvenliği hakkında farkındalık kazanır ve laboratuvar yaklaşım ve tekniklerini kavrar
 4. Kavram öğretimi, kavram öğretimi ilgili grafiksel araçları tanır ve öğrencilerde görülen yaygın kavram yanılgıların farkına varır.
 5. Ders kapsamındaki teorik bilgileri ışığında örnek bir dersi planlar ve uygular.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-144434
PÇ-243333
PÇ-321---
PÇ-42----
PÇ-51-1--
PÇ-62-21-
PÇ-7--5--
PÇ-8-4425
PÇ-9-----
PÇ-10-5525
PÇ-111----
PÇ-122----
PÇ-132----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Fen Öğretiminin Amaçları; Fen Okuryazarlığıİlgili Kaynaklar
2Fen Öğretiminde Yaygın Olarak Kullanılan Öğrenme Kuramları-1İlgili Kaynaklar
3Fen Öğretiminde Yaygın Olarak Kullanılan Öğrenme Kuramları-2İlgili Kaynaklar
4Öğretim Strateji, Yöntem, Teknikleri, Materyaller ve Uygulamaları-1 (Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi, Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisi, İşbirlikli Öğrenme, Gösteri)İlgili Kaynaklar
5Öğretim Strateji, Yöntem, Teknikleri, Materyaller ve Uygulamaları-2 (Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi, Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisi, İşbirlikli Öğrenme, Gösteri)İlgili Kaynaklar
6Kavram Öğretimiİlgili Kaynaklar
7Kavram Öğretiminde Kullanılan Grafiksel Araçların Kullanımı (Kavram Haritası, V-Diyagramı, Bildiklerim-Merak Ettiklerim-Öğrendiklerim Çizelgeleri vb.) İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kavram Öğretiminde Kullanılan Grafiksel Araçların Kullanımı (Kavram Haritası, V-Diyagramı, Bildiklerim-Merak Ettiklerim-Öğrendiklerim Çizelgeleri vb.) İlgili Kaynaklar
10Fen Öğretiminde Bilimsel Modellerin Kullanımıİlgili Kaynaklar
11Analojilerle Öğretim Tekniği İlgili Kaynaklar
12Laboratuvar Teknikleri; Laboratuvar Güvenliğiİlgili Kaynaklar
13Basit Malzemelerin Fen Öğretiminde Kullanılmasıİlgili Kaynaklar
14Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Kullanımını Temel Alan Ders Planı Hazırlanması ve Uygulanmasıİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev630
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev512
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok