Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fen Öğretim ProgramlarıFBO217223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüMustafa Sami TOPÇU
Dersi Veren(ler)Mustafa Sami TOPÇU
Asistan(lar)ıAslı Koçulu
Dersin AmacıTo examine the curriculum in depth, to comprehend its aims, to analyze the approaches it has adopted
Dersin İçeriğiÖğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; fen öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel fen öğretim programlarının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; ilkokul ve lise fen öğretim programlarıyla ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, MEB, 2018.
  • Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, MEB, 2013.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: •Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. •Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, beyin fırtınası, sunuş yoluyla öğrenme öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğretim programlarının amaçlarını, yapısını ve perspektifini kavrar.
  2. Fen öğretim programının temellerini bilir.
  3. Fen öğretim programının öğrenme alanlarını ve ünitelerini bilir.
  4. Fen öğretim programına uygun mühendislik ve girişimcilik uygulamaları geliştirir.
  5. Fen öğretim programında kullanılan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155545
PÇ-245444
PÇ-344544
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-855555
PÇ-945554
PÇ-1055444
PÇ-1155545
PÇ-12-----
PÇ-1344545

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Öğretim programları ile ilgili temel kavramlarİlgili Kaynak
2Fen öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimiİlgili Kaynak
3Güncel öğretim programının yaklaşımı, içeriği, öğrenme ve alt öğrenme alanları, geliştirmeyi amaçladığı beceriler, ölçme değerlendirme yaklaşımlarıİlgili Kaynak
43. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programı İlgili Kaynak
54. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programıİlgili Kaynak
65. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programıİlgili Kaynak
76. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programıİlgili Kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
96. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programıİlgili Kaynak
107. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programıİlgili Kaynak
117. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programıİlgili Kaynak
12Ara Sınav 2Sınav Hazırlığı
138. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programıİlgili Kaynak
148. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programıİlgili Kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)25
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok