Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fen Öğrenme ve Öğretim YaklaşımlarıFBO217123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüÜnsal UMDU TOPSAKAL
Dersi Veren(ler)Ünsal UMDU TOPSAKAL
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıFen eğitimindeki temel ve güncel yaklaşımları öğrenmek
Dersin İçeriğiFen öğrenmenin ve öğretmenin anlamı, fen öğretiminin amacı ve temel ilkeleri, tarihçesi, Fen öğretiminde temel beceriler, Öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının fen öğretimine yansımaları ve sınıf içi uygulama örnekleri, Fen öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar, Etkili bir fen öğretiminin bileşenleri; Fen eğitimine sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan bakış
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları, B. Akçay (Ed.), Pegem A Yayınları, 2017.
  • Fen Bilimleri Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (2017), Nobel Akademik Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: •Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. •Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, beyin fırtınası, aktif öğrenme öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğretme hakkında temel bilgi ve becerileri kazanır.
  2. Öğrenme yaklaşımlarının kuramsal altyapılarını bilir.
  3. Fen öğretiminde kullanılan öğretme ve öğrenme yaklaşımlarını bilir.
  4. Öğretme ve öğrenme yaklaşımlarına uygun etkinlikler geliştirir.
  5. Sınıf içi etkinliklerle öğrenilen yaklaşım uygulanır.
  6. Bireysel ve grup içerisinde tek ve çok disiplinli takım çalışması yapma ve yürütme becerisi kazanır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1555555
PÇ-2444344
PÇ-3433344
PÇ-4434544
PÇ-5-----5
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-854445-
PÇ-9-4545-
PÇ-10555455
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Fen öğrenmenin ve öğretmenin anlamı, fen öğretiminin amacı ve temel ilkeleri, tarihçesiİlgili Kaynak
2Fen öğretiminde temel becerilerİlgili Kaynak
3Öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının fen öğretimine yansımaları ve sınıf içi uygulama örnekleri (Yapılandırmacı yaklaşım)İlgili Kaynak
4Öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının fen öğretimine yansımaları ve sınıf içi uygulama örnekleri (Aktif öğrenme)İlgili Kaynak
5Öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının fen öğretimine yansımaları ve sınıf içi uygulama örnekleri (İşbirlikli öğrenme)İlgili Kaynak
6Öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının fen öğretimine yansımaları ve sınıf içi uygulama örnekleri (Probleme dayalı öğrenme)İlgili Kaynak
7Öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının fen öğretimine yansımaları ve sınıf içi uygulama örnekleri (Beyin temelli öğrenme)İlgili Kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının fen öğretimine yansımaları ve sınıf içi uygulama örnekleri (Bağlam temelli öğrenme)İlgili Kaynak
10Fen öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar (Disiplinler arası fen öğretimi)İlgili Kaynak
11Ara Sınav 2Sınav Hazırlığı
12Fen öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar (Sosyobilimsel konu temelli fen öğretimi)İlgili Kaynak
13Fen öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar (Okul dışı öğrenme ortamlarında fen öğretimi)İlgili Kaynak
14Etkili bir fen öğretiminin bileşenleri; Fen eğitimine sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan bakışİlgili Kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok