Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilişim ve MatematikBTO110135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüTuba Uğraş
Dersi Veren(ler)Tuba Uğraş
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBilişimin kuramsal temelinde yer alan matematiksel gerçeklerin ayrıntılarını temel matematik yapıları hakkında bilgi vererek sunmak, öğrencinin bu konulardaki teori ve kuralları nerede ve nasıl kullanacağına karar vermelerini sağlayacak bilgileri sunmak ve onların matematiksel çıkarımlar geliştirmelerini sağlamak.
Dersin İçeriğiÖnermeler ve mantık; kümeler; bağıntılar ve fonksiyonlar; Boole cebiri ve modern mantık; bulanık mantık; sayılar teorisi; olasılık teorisi; ağaçlar ve hiyerarşi; matrisler; Graf Teorisi ve uygulamaları; algoritma analizi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ayrık Matematik ve Uygulamaları, Kenneth H. Rosen, Çevirenler: Ömer Akın Murat Özbayoğlu, Palme Yayınevi, 2015.
  • Bilişim Matematiği: Uygulamalı Ayrık Matematik, Çölkesen, R., Papatya Yayıncılık Eğitim, 2015.
  • Discrete Mathematics and Its Applications, Kenneth H. Rosen, McGraw-Hill
  • Discrete Mathematics, Kenneth A. Ross, Prentice Hall
  • Büyükköse, Ş. & Çakır, Ö (2019). Ayrık Matematik. Nobel Akademik Yayınevi. Ankara. Türkiye. ISBN: 978-605-7846-41-9.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • B3. Öğrenme ve Öğretme Sürecini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. • C2. Öğrenciye Yaklaşım: Öğrencilerin gelişimini destekleyici tutum sergiler. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Bilgi (Kuramsal & Olgusal) 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Öğrenme Yetkinliği 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste düz anlatım öğretim yöntem ve tekniği uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde haftalık ödevler, bir ara sınav ve bir final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci, matematiksel kavramları ve terminolojiyi anlar.
  2. Öğrenci, farklı tipteki ayrık yapıların nasıl kullanılacağını ayırd eder.
  3. Öğrenci, matematikteki teori ve kuralların bilişim alanındaki işleyişini kavrayıp uygular.
  4. Öğrenci, matematik ile ilgili ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşmak için ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
  5. Öğrenci, matematik alanında edindiği kuramsal bilgileri (Fonskiyonlar, mantık, vb.) bilişim alanında kullanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-254444
PÇ-355555
PÇ-455555
PÇ-544444
PÇ-644444
PÇ-744444
PÇ-855444
PÇ-955445
PÇ-10444--
PÇ-11554--
PÇ-12444--
PÇ-13444--

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilişim ve Matematik Dersine GirişAyrık Matematik ve Uygulamaları Kitabı
2Önermeler ve MantıkAyrık Matematik kitabı Bölüm 1
3KümelerAyrık Matematik kitabı Bölüm 4
4Bağıntılar ve Fonksiyonlar-IAyrık Matematik kitabı Bölüm 5
5Bağıntılar ve Fonksiyonlar-IIAyrık Matematik kitabı Bölüm 6
6Boole Cebiri ve Modern MantıkAyrık Matematik kitabı Bölüm 2
7Boole Cebiri ve Modern MantıkAyrık Matematik ve Uygulamaları Kitabı Bölüm 12
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Bulanık MantıkAyrık Matematik kitabı Bölüm 8
10Sayılar TeorisiAyrık Matematik kitabı Bölüm 9
11Permütasyon KombinasyonAyrık Matematik kitabı Bölüm 10
12Olasılık TeorisiAyrık Matematik kitabı Bölüm 11
13Graf Teorisi ve UygulamalarıAyrık Matematik kitabı Bölüm 14
14Matris ve DeterminantAyrık Matematik kitabı Bölüm 13
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev1020
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev101
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok