Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yaşam Boyu Kariyer GelişimiPDR239024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüM.Engin Deniz
Dersi Veren(ler)M. Engin DENİZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin temel amacı bireyin ve iş yaşamının sürekli ve öngörülemez bir şekilde değişimine dayalı olarak kariyer gelişiminin dinamik bir süreç olarak ele alınmasıdır. Ayrıca yaşam boyu kariyer gelişimi konusunda benimsenecek yaklaşım ve yardım hizmetlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim ve endüstri kurumlarında uygulanabilecek stratejilerin tartışılması da dersin amaçları içindedir.
Dersin İçeriğiKariyer Ve Meslek Gibi Temel Kavramlar; Kariyer Danışmanlığının Tarihsel Gelişimi; Kariyer Konusundaki Klasik Ve Güncel Kuramlara Dayalı Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Sharf, R.S. (2018). Kariyer Gelişim Kuramlarının Kariyer Danışmasına Uygulanması, Edt. Feride Bacanlı ve Kemal Öztemel, Ankara: Pegem Akademi
  • Özyürek, R. (2013). Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Kuramları, Ankara: Nobel Yayınevi
  • Ünsal, P. (2014). Kariyer Gelişim Kuramları ve Kariyer Danışmanlığı, Ankara: Nobel Yayınevi
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: 1. Okulda sorumluluğunu üstlendiği her bir öğrencinin mezuniyetine kadar hedef belirlemesine ve karar vermesine yardım etmek amacıyla sistematik ve periyodik görüşmeler yapar. 2. Öğrencilerin karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla veli, öğretmen ve diğer ilgililerle işbirliği yapar. 3. Mesleki gelişime yönelik (meslek ve eğitim alanı bilgileri, iş bulma becerileri, özgeçmiş yazma, iş görüşmeleri gibi) konularda; materyal hazırlama, seminer, konferans ve benzeri bilgilendirmeye yönelik gelişim dönemi özelliklerine uygun bireysel ve grup rehberliği etkinlikleri gerçekleştirir. 4. Hizmet alanların bulundukları ortama/duruma (eğitim programı, iş, staj ve benzeri) uyum sağlamaları ve potansiyellerini ortaya koymalarına yönelik bireysel ve grup rehberliği uygulamalarını yürütür. 5. Hizmet alanların işgücü piyasasını tanımaları için fuar, sergi, kamu ve özel kurum ve kuruluş ziyaretleri, gözlem, bilgilendirme ve benzeri etkinlikleri düzenler veya düzenlenmesine katkı verir. 6. Hizmet alanların yetenek, ilgi, mesleki değer ve kişilik özellikleri hakkında kendilerini tanımalarına, özelliklerine uygun seçenekleri görmelerine yönelik uygulamalar yapar. 7. Hizmet alanların olası meslek seçenekleri arasından uygun seçimler yapmaları ve bu seçimlere ilişkin planlamaları gerçekleştirmelerine yardım eder. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler kariyer konusundaki temel kavramların tanımını yapar.
  2. Öğrenciler kariyer danışmanlığı konusundaki klasik kuramları tanır.
  3. Öğrenciler kariyer danışmanlığı konusundaki güncel kuramları tanır.
  4. Öğrenciler yaşam boyu kariyer gelişimi konusunda benimsenecek yaklaşım ve yardım hizmetlerini değerlendirir.
  5. Öğrenciler eğitim ve endüstri kurumlarında uygulanabilecek stratejileri bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-14--55
PÇ-2-545-
PÇ-3555-5
PÇ-45--5-
PÇ-5-55-5
PÇ-6-4---
PÇ-7555-5
PÇ-84--5-
PÇ-95-5-5
PÇ-104-5--
PÇ-1145-55

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Meslek, iş, kariyer, mesleki rehberlik, kariyer danışmanlığı gibi temel kavramlar
2Özellik faktör kuramıİlgili kaynağın okunması
3Kariyer danışmanlığının tarihçesi ve özellik- faktör kuramıİlgili kaynağın okunması
4Holland’ın tipoloji kuramıİlgili kaynağın okunması
5Myers- Briggs tip kuramıİlgili kaynağın okunması
6Roe’nun kariyer kuramıİlgili kaynağın okunması
7Çocuklukta ve ergenlikte kariyer gelişimiİlgili kaynağın okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9
10Savickas’ın kariyer kuramıİlgili kaynağın okunması
11Krumboltz’un sosyal öğrenme kuramıİlgili kaynağın okunması
12Kariyerde kaos kuramıİlgili kaynağın okunması
13Eğitim ve endüstri kurumlarında uygulanabilecek stratejilerİlgili kaynağın okunması
14Genel Değerlendirmeİlgili kaynağın okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler00
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok