Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İnsan Kaynakları YönetimiPDR238024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüM.Engin Deniz
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBir örgütte insan kaynakları yönetim süreçlerinin nasıl işlediğini bilir ve insan kaynakları yönetiminin işlevlerini açıklar.
Dersin İçeriğiİnsan Kaynakları kavramı; İKY ve Planlamasının Alt Çalışma Alanları; İnsan Kaynağının Geliştirilmesi; örgüt, yönetim ve örgütte insan öğesi; İnsan kaynaklarının yönetimi; Personel yönetiminden insan kaynağının yönetimine geçiş; Personel yönetimi ve İnsan Yönetimi arasındaki fark; İnsan Kaynakları Yönetiminin sorunları; İnsan Kaynakları Yönetiminin işlevleri; İnsan Gücü Planlaması; Seçme ve Yerleştirme; Eğitim ve Geliştirme; Ödeme ve iş değerleme; koruma; Disiplin ve ayırma; Kariyer Geliştirme; Performans Değerlendirme; Türkiye’de insan kaynaklarının yönetimi; Türkiye’de personel yönetimi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Fındıkçı İ.(2005). İnsan Kaynakları Yönetimi. Lloyd L. Byars & Leslie W. Rue. Human Resource Management.
  • Uyargil, C. (2010). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta yayıncılık
  • Kaynak, T. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı Yayın No.7
  • Richard, S. (2013). Human Resources Administration: A school based perspective. Routledge.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: 1. Mesleki gelişime yönelik (meslek ve eğitim alanı bilgileri, iş bulma becerileri, özgeçmiş yazma, iş görüşmeleri gibi) konularda; materyal hazırlama, seminer, konferans ve benzeri bilgilendirmeye yönelik gelişim dönemi özelliklerine uygun bireysel ve grup rehberliği etkinlikleri gerçekleştirir. 2. Hizmet alanların bulundukları ortama/duruma (eğitim programı, iş, staj ve benzeri) uyum sağlamaları ve potansiyellerini ortaya koymalarına yönelik bireysel ve grup rehberliği uygulamalarını yürütür. 3. Hizmet alanların işgücü piyasasını tanımaları için fuar, sergi, kamu ve özel kurum ve kuruluş ziyaretleri, gözlem, bilgilendirme ve benzeri etkinlikleri düzenler veya düzenlenmesine katkı verir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Derse katılanlar insan kaynakları yönetimi konularını bilir
  2. İnsan kaynaklarının ve planlamasının çalışma alanlarını açıklar
  3. Kariyer Geliştirme ve Performans Değerlendirmeyi karşılaştırır
  4. İKY ve Planlamasının Alt Çalışma Alanlarını bilir
  5. İnsan Kaynakları Yönetiminin sorunlarını bilir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155545
PÇ-2--55-
PÇ-3-5---
PÇ-45--55
PÇ-555-5-
PÇ-6-5555
PÇ-75-5-5
PÇ-8-4-5-
PÇ-95-5-5
PÇ-10-5---
PÇ-115-455

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İnsan Kaynaklarına Giriş
2İKY ve Planlamasıİlgili kaynakların okunması
3İnsan Kaynağının Temin ve Seçimiİlgili kaynakların okunması
4Eğitim ve Geliştirmeİlgili kaynakların okunması
5Performans Değerlendirmeİlgili kaynakların okunması
6Kariyer Geliştirmeİlgili kaynakların okunması
7Ücret Yönetimiİlgili kaynakların okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9
10Ayırma, Disiplin, İşgören/İşveren İlişkileri (Sözleşmeler, Haklar, Sendikalaşma)İlgili kaynakların okunması
11İş Dizaynıİlgili kaynakların okunması
12İş Değerlemeİlgili kaynakların okunması
13Türkiye’de İnsan Kaynaklarının Yönetimi Sorunsalıİlgili kaynakların okunması
14İKY ve Personel Yönetiminin Farkıİlgili kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok