Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Aile İçi İlişkiler ve İletişimPDR232024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüAli Eryılmaz
Dersi Veren(ler)Ali Eryılmaz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere, aile olgusu ve aile içi iletişim alanında teorik temel sağlanması ve öğrencilerin, sistem yaklaşımını kavramaları öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiFamily and family characteristics. Family life cycle Theories of Family Relationships And a Family Relationships Theoretical Model (family sistem teori, family structure, the family as a whole, boundaries, subsystems, rules…),Communication in Families (parent-child relations, parents , attitudes, parents stlyes, communication skills, communication in subsystem, communication barriers, The Developmental Origins of Communication (parent-child communication during infancy-preschool-middle childhood adolescence), Discipline in Families,Coping with stress in Families, Consultation with parents and family, Conflict in Families, Violence and Abuse in Families, Parent- child activities Parent education programs.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • Gordon, T. (2017). Etkili Anne- Baba Eğitimi, Çev. Hale Vardar, Profil Yayıncılık. Bitter, J. R. (2009). Theory and practice of family therapy and counseling. Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole. Day, R. D. (2003). Introduction to family processes (4th ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. DeVito, J. A. (2007). The interpersonal communication book. (11th ed.). Boston: Pearson. DeVito, J. A. (2014). Human communication: The basic course. (13th ed.). Boston: Pearson. Gladding, S. T. (2012). Aile terapisi: Tarihi, kuram ve uygulamaları. [İ. Keklik & İ. Yıldırım (Çev. Ed.)]. Ankara: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Orijinal çalışmanın basım tarihi 2011) Goldenberg, H. & Goldenberg, I. (2002). Counseling today’s families. Pacific Grove, CA: Thomson Brooks/Cole. Long, L. L., Burnett, J. A., & Thomas, R. V. (2006). Sexuality counseling: An integrative approach. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. Nelsen, J. C. (1998). Couple treatment: Assessment and intervention. Northvale, NJ: Jason Aronson. Ortaylı, İ. (2007). Osmanlı toplumunda aile (8. baskı). İstanbul: Pan Yayıncılık. Segrin, C. & Flora, J. (2011). Family communication (2nd ed.). New York, NY: Routledge. (DERS KİTABI) T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2011). Türkiye aile yapısı araştırması (Yayın No. 3046). http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54292ce0369dc32358ee2a46/taya2011.pdf adresinden elde edildi. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2013). Türkiye aile yapısı araştırması tespitler, öneriler. http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54292ce0369dc32358ee2a46/taya2013trk.pdf adresinden elde edildi. T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. (2010). Türkiye’de aile değerleri araştırması (Genel Yayın No. 145). http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54292ce0369dc32358ee2a46/kutuphane_61_turkiyede_aile_degerleri.pdf adresinden elde edildi. Vangelisti, A. L. (Ed.). (2004). Handbook of family communication. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Kaya, A. (2010).Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim. Ankara: Pegem Yayınları. Ergin, A. , Birol C. (2005); Eğitimde İletişim, Ankara: Anı Yayınları
Opsiyonel Program Bileşenleri Bu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: • Hizmet alacaklara ilişkin değerlendirme sürecinde ilgili görevli, aile ve benzeri diğer kişilerle bilgi ve görüş alışverişinde bulunur. • Öğrenci, veli, öğretmen ve okul içindeki ve dışındaki diğer paydaşlarla beklenti, talep ve gereksinimleri belirlemeye yönelik çalışmalar yapar. • Bireysel planlama yapmasına yardımcı olduğu öğrencilerin veli ve öğretmenleriyle konsültasyon görüşmeleri organize eder. • Öğrencilerin karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla veli, öğretmen ve diğer ilgilerler iş birliği yapar. • İkincil ve üçüncül önleme hizmetlerine gereksinim duyan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla gerektiğinde aile, öğretmen uzman, görevli ve diğer paydaşlarla bilgi alışverişinde bulunur. • Psiko-sosyal müdahale planını, ilgili uzmanlarla ve ailelerle işbirliği halinde okul ve topluma takım liderliği yaparak uygular. • Öğrencilerin gelişimin ve akademik başarısını desteklemek amacıyla okulda veli, öğretmen ve diğer paydaşlarla eşgüdüm çalışmaları yapar. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler ailenin özelliklerini kavrar.
  2. Öğrenciler aile içi iletişim süreçlerini kavrar.
  3. Öğrenciler aile içi iletişimi gelişimsel temelde değerlendirir.
  4. Öğrenciler aile-ebeveyn konsültasyonunu kavrar.
  5. Öğrenciler aile içi ilişkileri geliştirme stratejilerini değerlendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-54--
PÇ-2-5-4-
PÇ-3-5---
PÇ-45--55
PÇ-5-45-5
PÇ-65-4--
PÇ-7-5-4-
PÇ-85-554
PÇ-9---44
PÇ-105445-
PÇ-11---5-

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Aile İçi İletişimi ve Ailenin İşlevselliğini Tanımlama
2Aile İçi İletişime İlişkin Teoriler
3Aile İçi Etkileşim Örüntüleri: Normlar ve Ağlar, Rutinler ve Ritüeller, Öyküler ve Sırlar
4Aile İçi Etkileşimsel Süreçler: Güç, Karar Verme ve Çatışma
5Kur Yapma ve Eş Seçimi
6Evlilik ve Yakın İlişki Kurma
7Ebeveyn – Çocuk İletişimi
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara Sınav 1
10Geniş Aile İçi İlişkiler
11Aile İçi İletişimi ve İlişkileri Geliştirme
12Aile İçi İletişimi ve İlişkileri Geliştirme
13Aile İçi İletişimi ve İlişkileri Geliştirme
14Genel Tekrar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok