Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Krize MüdahalePDR229024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüFulya Yüksel Şahin
Dersi Veren(ler)Fulya Yüksel Şahin
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMezun olduktan sonra çalıştıkları pozisyonlarda olası bir kriz durumuna nasıl müdahale edecekleri konusunda işlevsel bir bilgi donanımı sağlar.
Dersin İçeriğiKriz Kavramı Kriz Türleri Kriz Durumları Krize Müdahalenin Amaçları Krize Müdahale Modelleri Kriz Danışması Kriz Danışması ve Krize Müdahalenin Aşamaları Kriz Danışması ve Krize Müdahalenin İlke ve Teknikleri Kriz Vak’a Örnekleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • 1) Özgür Erdur-Baker Türkan Doğan (2018). Kriz Danışmanlığı • 2)Tammi D Kolski Arthur E Jongsma Jr Rick A Myer (2016). Kriz Danışması ve Travmatik Olaylarda Tedavi Planlayıcısı (Çev:Zeynep Deniz Yöndem). Ankara: Nobel • 3)Bahar Mete Otlu (2011). Okul Psikolojik Danışmanlarının Krize Müdahalede Kullandıkları Başaçıkma Stratejilerinin İncelenmesi: İzmir İl Örneği. Yayınlanmamış Dr. Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü • 4) Burl E. Gilliland VE Richard K. James (1988). Crisis Intervention Strategies. California: Brooks/Cole Publishing Company. • 5) Crisis Counseling - American Counseling Association, https://www.counseling.org
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: • Bireyle psikolojik danışma yapmak • Grupla psikolojik danışma yapmak • Uygun hizmete ve/veya uzmana yönlendirmek • Kritik yaşam olayları yaşayan öğrencilere yardım etmek • Kritik yaşam olayları yaşandığında okul ve topluma yönelik olarak alanında liderlik yapmak • Öğrencileri ilgili kurumlara sevk etmek • Konsültasyon/müşavirlik yapmak • İlgililerle iş birliği yapmak • Kurumsal ve kişisel bilgilerin gizliğini ve güvenliğini sağlamak Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki yaşamında uygular.
  2. Mesleğinde karşılaşabileceği sorunları sistematik ve bilimsel problem çözme basamaklarını izleyerek çözer.
  3. Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı koşullardaki paydaşlara (örneğin, aileler, öğretmenler, vb.) ve topluma eğitim etkinlikleri (konsültasyon hizmetleri) sunar.
  4. Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).
  5. Kriz durumlarında müdahale edebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-555-
PÇ-2-----
PÇ-35-5-5
PÇ-4-5-55
PÇ-54-555
PÇ-65-5-5
PÇ-7-5---
PÇ-8555--
PÇ-9-5-45
PÇ-10-----
PÇ-115-5-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi ve Kurallar
2Krizin Tanımı ve Kriz Türleri
3Kriz Durumları
4Psikolojik İlk Yardım
5Krize Müdahale Modelleri
6Krize Müdahale Modelleri
7Kriz Danışması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9
10Kriz Danışması ve Krize Müdahalenin Aşamaları
11Kriz Danışması ve Krize Müdahalenin İlke ve Teknikleri
12Kriz Vak’a Örnekleri
13Kriz Vak’a Örnekleri
14Kriz Vak’a Örnekleri
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği130
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok