Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Travma Sonrası Psikolojik DanışmaPDR423223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüM. Engin DENİZ
Dersi Veren(ler)M.Engin Deniz
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, travma sonrası psikolojik danışma süreciyle ilgili bilgi ve donanım kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Travmanın Tanımı; Kapsamı Ve Türleri (Doğal Afetler; İnsan Eliyle Yaratılmış Travmalar; Vekaleten Travma; İkincil Travma Vb.) Travma Sonrasında Çocuklar; Ergenler Ve Yetişkinlerde Görülebilen Tepkiler Ve Bunları Etkileyen Etmenler Travma Yaşantısının Bireysel; Ailevi Ve Toplumsal Sonuçları; Travmanın Neden Olduğu Olası Psikolojik Bozukluklar (Travma Sonrası Stres Bozukluğu; Akut Stres Bozukluğu Vb.) Travmanın İnsanlarda Yol Açtığı Olumsuz Etkileri Önlemeye Yönelik Yaklaşımlar Ve Müdahale Yöntemleri Travmayla İlişkili Yürütülen Devlet Politikaları Ve Travma Mağduru İle Çalışırken Dikkate Alınacak Hukuki Temeller Travmaya Maruz Kalmış Kişilerle Çalışacak Psikolojik Danışmanın Nitelikleri Ve Yeterlilikleri, psikolojik danışma süreci
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Erdur Baker, Ö. ve Doğan, T. (2017). Afetler, Krizler, Travmalar ve Psikolojik Yardım.
  • Ruzek, J.I., Follette, V.C. (2000). Travmaya Yönelik Bilişsel-Davranışçı Terapiler.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: • Bireyle psikolojik danışma yapmak • Grupla psikolojik danışma yapmak • Bireysel gelişime yönelik rehberlik uygulamaları gerçekleştirmek • Mesleki gelişimi destekleyici uygulamaları gerçekleştirmek • Uygun hizmete ve/veya uzmana yönlendirmek • İzleme çalışmaları yapmak • Verdiği hizmetleri izlemek • Öğrencilerin akademik, kariyer ve kişisel-sosyal gereksinimlerini belirlemek • Öğrencilerin gelişimine yardım etmek için ilgili kişilerle görüşmek • Kritik yaşam olayları yaşayan öğrencilere yardım etmek • Kritik yaşam olayları yaşandığında okul ve topluma yönelik olarak alanında liderlik yapmak • Öğrencileri ilgili kurumlara sevk etmek • Konsültasyon/müşavirlik yapmak • İlgililerle iş birliği yapmak • Danışmanlık hizmet süreçlerini iyileştirmek Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler travmanın tanımını, kapsamını ve türlerini bilir.
  2. Öğrenciler travma sonrasında çocuklar, ergenler ve yetişkinlerde görülebilen tepkileri bilir.
  3. Öğrenciler travma yaşantısının sonuçlarını bilir.
  4. Öğrenciler travman sürecinde müdahale yöntemlerini değerlendirir.
  5. Öğrenciler travmayla ilişkili hukuki temelleri ve devlet politikalarını bilir
  6. Öğrenciler travma sonrası psikolojik danışma sürecini bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-15-5--5
PÇ-2-5-55-
PÇ-35-5--5
PÇ-4---55-
PÇ-5555---
PÇ-6---5-4
PÇ-755--5-
PÇ-8-----5
PÇ-955555-
PÇ-10-----5
PÇ-115-555-

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Travmanın tanımı, kapsamı ve türleri
2Travma sonrasında çocuklar, ergenler ve yetişkinlerde görülebilen tepkiler
3Travma yaşantısının bireysel, ailevi ve toplumsal sonuçları
4Travma sonrası stres bozukluğu, akut stres bozukluğu ve travma sonrası oluşan diğer psikolojik bozukluklar
5Travma sonrası stres bozukluğu, akut stres bozukluğu ve travma sonrası oluşan diğer psikolojik bozukluklar
6Travma yaşantısına müdahale yöntemleri
7Travma yaşantısına müdahale yöntemleri
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Psikolojik danışmanın nitelikleri ve yeterlilikleri
10Psikolojik danışmanın eğitimi
11Travma yaşayanlar için hukuki süreç ve devlet politikası
12EMDR
13Travma yaşamış bireylerde psikolojik danışma
14Travma yaşamış bireylerde psikolojik danışma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok