Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çocuk HukukuPDR422223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüAli Eryılmaz
Dersi Veren(ler)Ali Eryılmaz, M. Engin DENİZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÇocuk hukuku dersinde, öğrencileri Çocuk ve çocuk hakları kavramlarının tanımlanması, çocuk Haklarının tarihsel gelişimi, Çocuk Hakları Sözleşmesinin içeriği ve genel hatları, İş, Medeni ve Ceza Kanunu kapsamında çocuklara tanınan haklar, Çocuk mülteciler/işçiler gibi konularda gerekli temel düzey bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği1. Haftalar Çocuk ve çocuk hakları kavramlarının tanımlanması 2. Haftalar Çocuk Haklarının tarihsel gelişimi 3. Haftalar Çocuk Hakları Sözleşemesinin içeriği ve genel hatları 4. Haftalar Çocuk Hakları Sözleşemesi ile çocuklara tanınan haklar 5. Haftalar Türkiye hukuk sisteminde çocuk haklarının yeri 6. Haftalar Medeni Kanunda çocuk hakları 7. Haftalar Ceza Kanunununda çocuk hakları 8. Haftalar İş kanunlarında çocuk hakları 9. Haftalar Zor durumdaki çocuklar 10. Haftalar Çocuk mülteciler 11. Haftalar Çocuk Askerler 12. Haftalar Çocuk İşçiler 13. Haftalar Çocukların ekonomik ve sosyal hakları 14. Haftalar Genel değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ankay, A. (1999). Çocuk Hukuku. Ankara: Turhan Kitapevi
  • Akyüz, E. (2018). Çocuk hukuku.Ankara:Pegem.
  • Serozan, R. (2005). Çocuk hukuku. Beta Basım Yayım Dağıtım.
  • Aral, N.,
  • Adams, R. (1993). Çocuk hukuku ve çocukların, gençlerin hakları. B. Franklin (der.), Çocuk hakları (çev. A. Türker, s. 114-141) içinde. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Çocuk suçluluğu ile ilgili kuram, ilke ve tekniklerini bilir ve gerektiğinde mesleki yaşamında uygular.
  2. Mesleğinde karşılaşabileceği sorunları sistematik ve bilimsel problem çözme basamaklarını izleyerek çözer.
  3. Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı koşullardaki paydaşlara (örneğin, aileler, öğretmenler, vb.) ve topluma eğitim etkinlikleri (konsültasyon hizmetleri) sunar.
  4. Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve çocuk suçlular üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).
  5. Yasal süreci devam eden çocuklarla ilgili psikolojik danışmanların rol ve işlevlerini bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-15-4-5
PÇ-255-5-
PÇ-3----5
PÇ-45--5-
PÇ-55-5--
PÇ-6-5--5
PÇ-7---5-
PÇ-855---
PÇ-95-5-5
PÇ-10-5-4-
PÇ-115-5-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi ve Kurallar
2Toplum ve hukuk İlgili kaynakların okunması
3Çocuklar ve suç İlgili kaynakların okunması
4Suçlu çocuklarla psikolojik danışma İlgili kaynakların okunması
5Kamu hukuku İlgili kaynakların okunması
6Ceza hukukuİlgili kaynakların okunması
7Yargılama hukukuİlgili kaynakların okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Devletler hukuku, Özel hukukİlgili kaynakların okunması
10Suç ve çocuk mahkemeleri İlgili kaynakların okunması
11Dilekçe örnekleri İlgili kaynakların okunması
12Mahkemede tarafların yer alış durumları İlgili kaynakların okunması
13Suçlu çocuklara ilişkin Vak’a Örnekleriİlgili kaynakların okunması
14Genel Değerlendirmeİlgili kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev118
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok