Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2PDR425223120
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüFulya Yüksel Şahin
Dersi Veren(ler)Fulya Yüksel Şahin, M. Engin DENİZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı; öğrencilerin süpervizyon altında gerçek danışanlarla psikolojik danışma yaparak psikolojik danışma sürecini yaşantısal olarak kavramalarını ve psikolojik danışma becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiTemel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak gerçek danışanlarla en az 10 oturum bireyle psikolojik danışma yapma; psikolojik danışma uygulamasına ilişkin süpervizyon alma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • Yüksel-Şahin, F. (2015). Psikolojik Danışmanlar İçin El Kitabı. Ankara: Nobel Yayın Eryılmaz, A. ve Mutlu T. (2019). Bireyle Psikolojik Danışma Kuramdan Uygulama.Ankara: Anı Yayıncılık Corey,G.( 2008). Psikolojik Danışma, Psikoterpai Kuram ve Uygulamları. (Çev: Tuncay Ergene). Ankara: Mentis Yayıncılık. • Scott T. Meier ve Susan R. Davis (2006). Psikolojik Danışma Temel Öğeler (Çev Ed: Süleyman Doğan) Ankara. Pegem. • Hackney, H.,Cormier, S. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı (Çev: T.Ergene, S. Aydemir Sevim ). Ankara: Mentis Yayıcılık. • Cormier,S. ve Hackney,H.(2009). Psikolojik Danışma Stratejiler ve Müdahaleler. (Çevr. Ed: Süleyman Doğan ve Barış Yaka). Ankara: Pegem. Voltan Acar, N. (2015). Yeniden Terapötik İletişim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Yalom, I. (2002). Bağışlanan Terapi. İstanbul: Kabalcı Kitapevi. • Köroğlu, Ertuğrul (2011). Psikiyatri El Kitabı. Ankara: Boylam Psikiyatri Enstitüsü.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıda bulunan MYK’ya göre Psikolojik Danışman yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • İş planı yapmak • Çalışma ortamını ve materyalleri düzenlemek • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti için teklif ve sözleşme sürecini yürütmek • Bireyle psikolojik danışma yapmak • İzleme çalışmaları yapmak • Bireysel mesleki gelişimini sağlamak • Bu ders, aşağıda bulunan MYK’ya göre Okul Psikolojik Danışman yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Çalışma ortamını ve materyalleri düzenlemek • Öğrencilerin akademik, kariyer ve kişisel-sosyal gereksinimlerini belirlemek • Kritik yaşam olayları yaşayan öğrencilere yardım etmek Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Öğrencilerin psikolojik danışma oturumlarına süpervizyon verilir. Süpervizyon sürecinde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, öğrencilerin psikolojik danışma uygulamaları değerlendirilir. Değerlendirmede öğrencilerin oturum raporları, süpervizyon sürecine katılım ve psikolojik danışma becerilerinin gelişimi dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Psikolojik danışma sürecini ve aşamalarını yaşantısal olarak kavrayabilme
  2. Psikolojik danışma oturumlarını etkili bir şekilde yürütebilir.
  3. Psikolojik danışma becerilerini psikolojik danışma sürecinde etkili bir biçimde kullanabilir.
  4. Psikolojik danışma uygulamasında mesleki etik ilke ve kurallara uygun davranabilir.
  5. Psikolojik danışma sürecini etkili bir şekilde başlatır, sürdürür ve sonlandırabilir.
  6. Bireyle psikolojik danışma uygulaması kapsamındaki süpervizyon sürecini etkili bir şekilde kullanabilir. (süpervizyona hazırlık gelme, süpervizyonda geribildirime açık olma, süpervizyonda konuşulanları uygulama sürecine aktarabilme)

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-15-555-
PÇ-2-5-5-5
PÇ-35-5-5-
PÇ-4-5-5-5
PÇ-55-5--5
PÇ-6----5-
PÇ-74--5-5
PÇ-8-55-5-
PÇ-95---55
PÇ-10---5--
PÇ-11555-55

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Dersi Oryantasyon Toplantısı I: Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması ve Süpervizyonuna İlişkin Genel Kurallar, Gereklilikler, Rol ve SorumluluklarAnlatma, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip-Yaptırma
2Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Dersi Oryantasyon Toplantısı II: Psikolojik Danışma Uygulaması ve Süpervizyon Sürecine İlişkin Temel Konulara Genel Bir BakışAnlatma, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip-Yaptırma
3Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması ve SüpervizyonPsikolojik Danışma Oturumu Yürütme, Oturum Özeti Hazırlama, Oturumun Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
4Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması ve SüpervizyonPsikolojik Danışma Oturumu Yürütme, Oturum Özeti Hazırlama, Oturumun Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
5Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması ve SüpervizyonPsikolojik Danışma Oturumu Yürütme, Oturum Özeti Hazırlama, Oturumun Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
6Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması ve SüpervizyonPsikolojik Danışma Oturumu Yürütme, Oturum Özeti Hazırlama, Oturumun Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
7Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması ve SüpervizyonPsikolojik Danışma Oturumu Yürütme, Oturum Özeti Hazırlama, Oturumun Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara Sınav 1 (Bireyle Psikolojik Danışma ve Süpervizyon Sürecinin Ara Değerlendirmesi)
10Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması ve SüpervizyonPsikolojik Danışma Oturumu Yürütme, Oturum Özeti Hazırlama, Oturumun Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
11Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması ve SüpervizyonPsikolojik Danışma Oturumu Yürütme, Oturum Özeti Hazırlama, Oturumun Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
12Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması ve SüpervizyonPsikolojik Danışma Oturumu Yürütme, Oturum Özeti Hazırlama, Oturumun Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
13Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması ve SüpervizyonPsikolojik Danışma Oturumu Yürütme, Oturum Özeti Hazırlama, Oturumun Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
14Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması ve SüpervizyonPsikolojik Danışma Oturumu Yürütme, Oturum Özeti Hazırlama, Oturumun Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama1080
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev1020
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati131
Laboratuar
Uygulama105
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev103
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok