Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Davranış Bozuklukları 2PDR326222200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Fulya Yüksel Şahin
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı; öğrencilerin psikolojik değerlendirme yapabilmenin temel ilkelerini kavramalarını, normal ve normal dışı davranışları tanımalarını ve sınıflamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiRuhsağlığının Tanımı, Ruhsal /Psikiyatrik Bozuklukların Nedenleri Ruhsal/ Psikiyatrik Bozuklukların Sınıflandırılması ve Tedavisi Psikiyatrik Bozukluklar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1) Yüksel-Şahin, Fulya (2019). Psikolojik Danışmanlar İçin El Kitabı (Genişletilmiş 3. Baskı) . Ankara: Nobel. 2) Köroğlu, Ertuğrul (2011). Psikiyatri El Kitabı. Ankara: HYB Yayın. 3) Öztürk, Orhan ve Uluşahin, Aylin (2015). Ruh Sağlığı Ve Bozuklukları. Ankara: Nobel. 4) Güleç, Cengiz (2009). Psikiyatri’nin ABC’si. İstanbul: Say Yayınları. 5) DSM-5 Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)-Çev: Ertuğrul Köroğlu). Ankara: HYB Yayınları. 6) Babaoğlu, Ali Nahit (2011). Psikiyatri. İstanbul: Renk Basım ve Yayın. 7) Comer, R. J. (1992). Abnormal Psychology. NewYork: W. H. Freeman and Company 8) Psikiyatrik Aciller (2011). Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. 9) Çeşitli Dergiler ve Tezler: Türk Psikiyatri Dergisi; Klinik Psikiyatri Dergisi; Anadolu Psikiyatri Dergisi; Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: 1.Bireyle Psikolojik Danışma Yapmak 2.Grupla Psikolojik Danışma Yapmak 3.Uygun Hizmete Ve/Veya Uzmana Yönlendirmek 4.İzleme Çalışmaları Yapmak 5.Verdiği Hizmetleri İzlemek 6.Meslektaşlarının Mesleki Gelişimine Ve Paydaşların Gelişimine Destek Vermek Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler normal ve normal dışı davranışların temel kriterlerini ve bunları değerlendirirken dikkate alınan özellikleri bilme ve ruhsal bozuklukların tanır
  2. Ruhsal bozuklukları normal davranışlardan ayırt eden kriterleri ve hastalıkların belirti ve özelliklerini bilir Tanı sistemlerini, özelliklerini bilir.
  3. Öğrenciler bozuklukları ve belirtilerini bilir ve birbirlerinden ayırt eder.
  4. Öğrenciler ruhsal bozukluk nedenlerini açıklayan kuramsal yaklaşımları ve bunlara getirilen eleştirileri bilir.
  5. Öğrenciler ruhsal bozuklukları tedavi yaklaşımlarını ve özelliklerini bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-15--5-
PÇ-2-5--5
PÇ-3--5-4
PÇ-45--55
PÇ-5--55-
PÇ-6-5--5
PÇ-74--55
PÇ-8-5---
PÇ-9--5-4
PÇ-105--5-
PÇ-11-54-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi ve Kurallar
2Kişilik Gelişiminin Basamakları
3Ruhsal/ Psikiyatrik Bozuklukların Sınıflandırılması ve Tedavisi
4Ruhsal/ Psikiyatrik Bozuklukların Sınıflandırılması ve Tedavisi
5Kaygı Bozuklukları
6Şizofreni
7Paranoid Bozukluklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kişilik Bozuklukları
10Mizaç (Duygulanım /Duygudurum) Bozuklukları Yeme Bozuklukları ve Uyku Bozuklukları
11Ara Sınav 2
12Cinsel Bozukluklar, Psikoaktif Madde Kullanımına Bağlı Ruhsal Bozukluklar
13Organik Bozukluklar
14Final
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım13
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması101
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok