Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Karakter ve Değer EğitimiPDR223223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüM.Engin Deniz
Dersi Veren(ler)M.Engin Deniz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı öğrencilerin karakter ve değer eğitimi alanındaki bilgilerini geliştirebilmektir.
Dersin İçeriğiKarakter ve değerlerle ilgili temel kavramlar; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; ahlak psikolojisi, psikoloji bağlamında değerler,kültürel farklılıklar ve birlikte yaşama kültürü, Türkiye'de değerler eğitimi uygulama ve araştırmaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Sağlam, H. İ. (2019). Karakter ve Değer Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Kaymakcan, R., Kenan, S., Zengin, M., Hökelekli, H., Arslan, Ş. (Ed.) (2015). Değerler ve Eğitimi. Dem Yayınları. Ömeroğlu, E. & Sapsağlam, Ö. (Ed.) (2016). Okul Öncesi Dönemde Karakter ve Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: • Öğrencilerin/bireylerin akademik, kariyer ve kişisel-sosyal gereksinimlerini belirlemek • Okul psikolojik danışmanlığı programı yıllık çalışma takvimi geliştirmek • Sınıf rehberliği programları geliştirmek • Öğrencinin gelişimine yönelik görüşmeler yapmak • Öğrencilerin gelişimine yardım etmek için ilgili kişilerle görüşmek Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler karakter ve değerlerle ilgili temel kavramları bilir.
  2. Ahlak gelişimi ile ilgili farklı kuramları bilir.
  3. Evrensel ve kültürel değerlerin ayrımını yapabilir.
  4. Değer oluşumunda kültür, aile ve okulun etkisini tartışabilir.
  5. Türkiye'de yapılan karakter ve değer eğitimi araştırma ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155---
PÇ-2--454
PÇ-35----
PÇ-4--54-
PÇ-5-5---
PÇ-65-4-4
PÇ-7---5-
PÇ-85---4
PÇ-9-5--4
PÇ-105-4--
PÇ-115---4

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Karakter ve değerlerle ilgili temel kavramlarİlgili kaynakların okunması
2Evrensel, kültürel ve bireysel değerlerİlgili kaynakların okunması
3Ahlak psikolojisine girişİlgili kaynakların okunması
4Ahlak gelişimi kuramlarıİlgili kaynakların okunması
5Ahlak gelişimi kuramlarıİlgili kaynakların okunması
6Ahlak gelişimi kuramlarıİlgili kaynakların okunması
7Karakter ve değer gelişiminde ailenin ve kültürel çevrenin rolüİlgili kaynakların okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara Sınav 1
10Karakter ve değer eğitiminde kültürel farklılıklar ve birlikte yaşama kültürüİlgili kaynakların okunması
11İnsani- kültürel kalkınma sürecinde karakter ve değer eğitimiİlgili kaynakların okunması
12Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmalarıİlgili kaynakların okunması
13Karakter ve değer gelişiminde rol model olarak okul psikolojik danışmanıİlgili kaynakların okunması
14Genel tekrarİlgili kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev118
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok