Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Öğretim TeknolojileriBTO181023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Zorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüBeyza Bayrak
Dersi Veren(ler)Beyza Bayrak, Selda Kayak, İsmail Tonbuloğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı, öğretmen adaylarının güncel öğretim teknolojilerinden ve uygulamalarından ayrıca güncel okuryazarlıklardan haberdar olarak derslerini daha etkili ve kalıcı kılabilmek adına derslerinde uygun öğretim teknolojilerinden faydalanmalarını, tasarım ilkelerine uygun materyaller tasarlamalarını, geliştirebilmelerini, seçtikleri ders materyalleri değerlendirebilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiEğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Süleyman Sadi Seferoğlu, Pegem Akademi Yayıncılık.
  • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Halil İbrahim Yalın, Nobel Yayınları
  • Çağıltay, K. ve Göktaş, Y. (Eds.). (2013). Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler. Pegem Akademi.
  • Perkman, S. & Tezci, E. (Editor) (2011). Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • B3. Öğrenme ve Öğretme Sürecini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. • C2. Öğrenciye Yaklaşım: Öğrencilerin gelişimini destekleyici tutum sergiler. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Bilgi (Kuramsal & Olgusal): 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. • Öğrenme Yetkinliği: 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojileri kavramlarını tanımlar.
  2. Öğretim teknolojinin öğretim sürecine entegrasyonu sürecine ilişkin boyutları kavrar.
  3. Öğretim teknolojisindeki yeni eğilimler ve yaklaşımları branşına uygun şekilde adapte eder.
  4. Tasarım ilkelerine uygun materyaller tasarlar, geliştirir ve değerlendirir.
  5. Eğitimde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerini bilir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse Giriş- Dersin TanıtımıDers planını inceleme
2Eğitim, Teknoloji, Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi Temel KavramlarKonu ile ilgili okuma yapma
3Öğretim Teknolojisinin Tarihsel GelişimiKonu ile ilgili okuma yapma
4Öğretim Teknolojilerinin SınıflandırılmasıKonu ile ilgili okuma yapma
5Öğretim Teknolojilerine İlişkin Kuramsal YaklaşımlarKonu ile ilgili okuma yapma
6Öğretim Teorileri -Öğretim Teknolojileri İlişkisi Ve Öğrenme Yaklaşımlarında Yeni YönelimlerKonu ile ilgili araştırma yapma
7Eğitimde Teknoloji EntegrasyonuKonu ile ilgili araştırma yapma
8Ara Sınav 1
9Güncel Okuryazarlıklar (Bilgi Okuryazarlığı, Teknoloji Okuryazarlığı, Görsel Okuryazarlık, Bilgisayar Okuryazarlığı Medya Okuryazarlığı)
10Güncel Okuryazarlıklar (Bilgi Okuryazarlığı, Teknoloji Okuryazarlığı, Görsel Okuryazarlık, Bilgisayar Okuryazarlığı Medya Okuryazarlığı)Konu ile ilgili okuma yapma
11Öğretim Teknolojilerinin Öğrenme Ortamlarına EntegrasyonuKonu ile ilgili okuma yapma
12Öğretim Ortamlarında Kullanılan Güncel Bilgi ve İletişim TeknolojileriÖdev hazırlama için hazırlık yapma
13Öğretim Ortamlarında Kullanılan Güncel Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Örnekleri Ve UygulamalarıÖdev sunma için hazırlık yapma
14Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler ve YaklaşımlarıKonu ile ilgili araştırma yapma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar135
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev14
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer14
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok