Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilişim TeknolojileriBTO191135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Zorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüBeyza Bayrak
Dersi Veren(ler)Beyza Bayrak, Murat Dağıtmaç, İsmail Tonbuloğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBilgi teknolojileri kullanımının yaygınlaştırmak. Bilgisayar okur-yazarlığının arttırmak. Ofis programları ve İnternet kullanımı konularında deneyim kazandırmak.
Dersin İçeriğiBilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • https://support.office.com/tr-tr
  • Şahin, S. (Ed.) (2017). Eğitimde Bilişim Teknolojileri I-II, Pegem Akademi Yayıncılık
  • Uzunboylu, H. (Ed.) (2017). Bilişim Teknolojileri, Seçkin Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • A3. Mevzuat Bilgisi: Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Beceriler (Kuramsal & Uygulamalı) 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. • Beceriler (Kuramsal & Uygulamalı) 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Öğrenme Yetkinliği 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. • Öğrenme Yetkinliği 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. • İletişim ve Sosyal Yetkinlik 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. • Alana Özgü Yetkinlik 7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım ve gösterip yaptırma öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, küçük sınav, ödev, proje, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bilişim Teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme ile ilgili temel kavramları açıklar
  2. Bilgisayar sistemlerinin ana bileşenlerini (bilgisayarın çalışma mantığı, donanım ve yazılım kavramları, işletim sistemleri, dosya yönetimi) bilir
  3. Microsoft Office Word, Excell, Power Point, Publisher ve Access Masaüstü programlarını etkili şekilde kullanır.
  4. İnternet'in eğitim aracı olarak kullanım uygulamalarını açıklar
  5. Bilgisayar ve internet güvenliği için alınması gereken önlemleri ve çocuklar/gençler üzerindeki etkileri bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1• Bilişim Teknolojileri temel kavramları (veri, bilgi, bilim, teknoloji, bilişim teknolojisi,…) • Microsoft Office PowerPoint sunu hazırlama
2• Bilgisayarların tarihçesi • Bilgisayar türleri • Microsoft Office PowerPoint sunu hazırlama
3• Bilgi-işlemsel düşünme ve etkinlikleri • Microsoft Office PowerPoint sunu hazırlama
4• Bilişim teknolojilerinde problem çözme yaklaşımları • Algoritma ve akış şeması • Microsoft Office Word kelime işlemci programı
5• Bilgisayarın çalışma mantığı • Donanım- yazılım kavramları • Microsoft Office Word kelime işlemci programı
6• İşletim sistemleri ve özellikleri ile güncel işletim sistemleri ve özellikleri • Windows işletim sisteminin kurulumu ve dosya yönetimi • Microsoft Office Word kelime işlemci programı
7• Giriş çıkış birimleri, depolama üniteleri • Microsoft Office Word kelime işlemci programı
8Ara Sınav 1
9• İnternet'in eğitim aracı olarak kullanım uygulamaları • Microsoft Office Excel hesap tabloları
10• İnternet'in eğitim aracı olarak kullanım uygulamaları • Microsoft Office Excel hesap tabloları
11• Bilgisayar ve internet güvenliği • Microsoft Office Excel hesap tabloları
12• Bilgisayar virüsleri ve korunma yöntemleri • Microsoft Office Publisher yayın hazırlama programı
13• Bilişim etiği • Bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri • Bilgisayarın ve internetin olumsuz/ etik dışı kullanım biçimleri • Microsoft Office Access Masaüstü veritabanı programı
14• Çocukları ve gençleri, olumsuz/ etik dışı bilgisayar ve internet kullanımından koruma yöntemleri • Olumsuz/ etik dışı bilgisayar ve internet kullanımlarına doğru müdahale yöntemleri • Microsoft Office Access Masaüstü veritabanı programı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği15
Ödev515
Sunum/Jüri
Projeler110
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması154
Derse Özgü Staj
Ödev53
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği12
Projeler110
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok