Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel EtikIST500425200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu @ İstatistik ABD İstatistik Yüksek Lisans Programı
Zorunlu @ İstatistik ABD İstatistik Doktora Programı
Zorunlu @ İstatistik ABD İstatistik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİstatistik Bölümü
Dersin KoordinatörüDogan Yıldız
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı günümüz teknik araştırma alanlarında kullanılan araştırma yöntemleri, tez, makale ve bildiri hazırlama teknikleri ve araştırma projeleri tasarlama ve hazırlama aşamaları, bunların sunumu ve bütün bunlar çerçevesinde dikkat edilmesi gereken etik hususlar hakkında lisansüstü öğrencilerini bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiÖnceliklerinin belirlenmesi ve konu ile ilgili araştırma çalışmaları yapma Araştırma yöntemleri Etik kavramı ve uygulamaları Tasarlama, düzenleme ve araştırma önerisi yazma Kritik araştırma Araştırma, analiz, geçerlilik ve güvenirlik ilkeleri ana hatları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Özgün ders notları
 • Karasar, N.,” Araştırmalarda Rapor Hazırlama”, Nobel Publisher, Ankara 2004
 • Üstdal Muzaffer K. , Gülbahar Kural, Vuillaume Robert, “ Bilimsel Araştırma Kılavuzu”,Nisan Kitabevi Ankara 2004
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Neuman, W.L. (2008). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar (2. cilt). 2. bs. Çev Yardımcı Kaynakça
 • Arıkan, R. (2000). Araştırma teknikleri ve rapor yazma. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Arlı, M. ve Nazik, M.H. (2003). Bilimsel araştırmaya giriş. Ankara: Başak.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. 5. bs. Pegem A Yayınları.. Sedef Özge. İstanbul: Yayınodası
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Araştırma metotlarını öğrenir.
 2. Araştırmada etiğin önemini kavrar.
 3. Deneysel araştırma, tasarım ve raporlama tekniklerini öğrenir ve uygular.
 4. Bir bilimsel araştırmayı yorumlayabilecek ve küçük bir araştırma tasarlayıp gerçekleştirebilecek bilgi ve donanıma sahip olmak
 5. Bilime ve bilimsel araştırmaya karşı olumlu tutum geliştirmek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş: Araştırma Prosesi, Temel Araştırma Dili, Araştırma Türlerine Bakış, Etik Kavramı ve Uygulamalarıİlgili kaynaklar
2Araştırma Çalışmasını Planlama: Araştırma Problemleri, Hipotezler, Amaçlar ve Araştırmada Sorulması Gereken Sorularİlgili kaynaklar
3Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanlarıİlgili kaynaklar
4Değişkenler, Veri Toplama ve Ölçme Teknikleriİlgili kaynaklar
5Güvenilirlik ve Geçerlilik: İçerik ve Araştırma Temellendirme, Yapılan Sistematik Hatalarİlgili kaynaklar
6Veri Analizi, İstatistikî Yöntemler, Örnekleme, Anketleme ve Veri Sunumuİlgili kaynaklar
7Vaka Çalışması, Arşiv Araştırması, İçerik Analiziİlgili kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9
10Deneysel Kontrol ve İç/Dış Geçerlilikİlgili kaynaklar
11Kritik araştırma – Diğer araştırmalarla karşılaştırmaİlgili kaynaklar
12Düzenleme ve araştırma önerisi yazma - özellikle, bir 'özet' öneri hazırlamaİlgili kaynaklar
13Raporlama metotlarıİlgili kaynaklar
14Sunumlarİlgili kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği110
Ödev615
Sunum/Jüri220
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar115
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev190
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği110
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok