Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fen Eğitiminde Araştırma ve Uygulama AnalizleriFBO610237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı
Seçmeli @ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüBayram COŞTU
Dersi Veren(ler)Bayram COŞTU
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDoküman analizi yöntemlerinden haberdar etmek, meta-analiz, meta-sentez ve literatür taraması arasındaki farklılıkları kavramak, konu temelli literatürdeki çalışmaları incelemek
Dersin İçeriğiBu derste doküman analizi ve türleri, meta-analiz, meta-sentez ve literatür taraması arasındaki farklılıklar ayrıntılı olarak incelenir. Ayrıca, öğrenciler fen alanında konu temelli sistematik literatür taraması yaparlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • DİNÇER, S., (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz . Ankara: Pegem Akademi.
  • Dįnçer, S. (2018). Content analysis in for educational science research: Meta-analysis, meta-synthesis, and descriptive content analysis. Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 176-190.
  • Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174).
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Doküman analizi yöntemlerinden haberdar olur.
  2. Meta-analiz, meta-sentez ve literatür taraması arasındaki farklılıkları kavrar.
  3. Meta-sentez ile ilgili araştırmalar üzerinde yaptığı incelemeler üzerinden parametreleri anlar
  4. Meta-sentez ile ilgili araştırmalar üzerinde yaptığı incelemeler üzerinden parametreleri uygular
  5. Fen eğitimindeki bir araştırma konusunu ele alan meta-sentez araştırması yapar

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin işlenişinin sunumu ve etik kavramı
2Meta analiz, literatür taraması, meta analiz ve literatür taraması arasındaki farklılıklar, meta analiz türleri üzerinde genel bir inceleme
3Meta analiz ve literatürdeki bazı örnek çalışmaların incelenmesi ve yöntemlerinin özetlenmesi
4Fen eğitimi alanında seçtiği bir çalışma konusuna ilişkin olarak veri tabanlarının taranması; AcademicSearch Complete, EducationResearch Complete, EducationResources Information Center: ERIC
5Fen eğitimi alanında seçtiği bir çalışma konusuna ilişkin olarak veri tabanlarının taranması; Springer LINK Contemporary, Taylor & Francis Journals
6Fen eğitimi alanında seçtiği bir çalışma konusuna ilişkin olarak veri tabanlarının taranması; WileyInterScienceJournals, ScienceDirectJournals
7Fen eğitimi alanında seçtiği bir çalışma konusuna ilişkin olarak veri tabanlarının taranması; WileyInterScienceJournals, ScienceDirectJournals
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Fen eğitimi alanında seçtiği bir çalışma konusuna ilişkin olarak veri tabanlarının taranması; Cambridge Journals Online, Computers&AppliedSciences Complete, PROQUEST DissertationsandTheses Full Text, EmeraldJournals, Oxford Journals Online
10Fen eğitimi alanında seçtiği bir çalışma konusuna ilişkin olarak veri tabanlarının taranması; Kanada Tez Veritabanı , RoyalSociety of Chemistry, SocialScienceResearch Network, YÖK’ten tez tarama, Google scholar
11İncelenen çalışmaların gerekliliğiyle ilgili inceleme sonuçlarının ve ne türden çalışmalara ihtiyaç duyulduğuna ilişkin sunum
12İncelenen çalışmaların veri toplama tekniği (araştırmacı tarafından geliştirilen, standart veya birleştirilmiş—geçerlilik ve güvenirlilik) ve verilerin analiziyle (geçerlilik ve güvenirlilik) ilgili bulguların sunumu ve ne türden eksiklikler olduğunun belirtilmesi
13İncelenen çalışmaların örneklemle (öğrencilerin sayısı, seviyesi ve seçimi) ilgili bulgularının sunumu ve çalışılmamış örneklem grubunun olup olmadığının tartışılması
14İncelenen çalışmaların öğretimin kimin tarafından yapıldığı (aynı öğretmen, araştırmacı veya farklı öğretmenler) ve uygulama süresi ile ilgili bulguların sunumu İncelenen çalışmaların en önemli bulgularının sunumu, İncelenen çalışmaların en önemli sonuç ve önerilerinin sunumu, Çalışma sonuçlarının makale formatında teslim edilmesi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev630
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati134
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev612
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok