Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sürdürülebilir KalkınmaIKT365035300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İktisat Lisans Programı
Seçmeli @ İşletme Lisans Programı
Seçmeli @ Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Elektrik Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüMüge Akad
Dersi Veren(ler)Feride Gönel, Müge Akad
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDünyada yükselen bir trend haline gelen sürdürülebilir kalkınma olgusunu tanıtmak, sürdürülebilirlik amaç ve araçlarını analiz etmek ve sürdürülebilirliğe ilişkin farkındalığı artırmak bu dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriğiEkonomi-Toplum-Çevre üçlüsünün kesişim kümesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Robin Hahnel (2014) Yeşil İktisat. Ekolojik krize karşı koymak, İstanbul: Bgst yayınları
 • Mehmet Marin ve diğ. (der)(2004); Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar – Ekolojik, Ekonomik, Politik ve Yönetsel Perspektifler, İstanbul: Beta yayınları
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye Ed. Ferhat Arslan, Arife Karadağ, Pervin Aksak; Gazi Kitabevi, Ankara, Aralık 2018
 • Yeşil Ekonomi Ed. A. Atıl Aşıcı, Ümit Şahin; Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, Ağustos 2017
 • Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Enerji Politikaları H. Naci Bayraç, Ferdi Çelikay, Melih Çildir; Ekin Yayınevi, Bursa, Şubat 2018
 • Sürdürülebilir Kalkınma Ed. Nurettin Özgen, Mustafa Kahyaoğlu; Pegem Akademi, Ankara, Eylül 2019
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler iktisat biliminin kavramlarını çevreye ilişkin konularda kullanabilecektir.
 2. Öğrenciler dünyanın içinde bulunduğu çevre krizini açıklayabileceklerdir.
 3. Öğrenciler iktisadi analizlerde sürdürülebilirlik kavramını işlevsel kılabileceklerdir.
 4. Öğrenciler sürdürülebilir kalkınma göstergelerini tanıyıp, yorum yapabileceklerdir.
 5. Öğrenciler ekonomi-toplum-çevre ilişkisini farklı bağlamlarda ele alabilecek, bu ilişki ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki bağlantıyı kurabileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı, ders planının gözden geçirilmesi ve geleneksel kalkınma konularının hatırlatılması Tıraş, H. (2012),"Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre: Teorik Bir İnceleme", KSÜ, İİBF Dergisi, 2(2):57-73
2Sürdürülebilir Kalkınma kavramı ile ilgili tanımlamalar/yaklaşımlar; Kronolojik olarak kavramın ortaya çıkışı ve gelişimi.. Sürdürülebilir Kalkınmanın küresel ve yerel boyutlarına giriş Harris, J. (2011) "Sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Prensipleri ", HÜ Sosyolojik Araştırmalar e- Dergisi
3Küresel sorunlara devam...Su, Enerji, Hava ve İklim, Toprak ile ilgili kirlenmeler/bozulmalar/azalmalar ve diğer sorunlar.. Bu sorunlara yönelik küresel ve yerel çözümler Özmehmet, Ecehan (2008), "Dünyada ve Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları " Journal of Yaşar University, 3(12), ss. 1853-1876.
4Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülke faaliyetleri ve deneyimleriGürlük, Serkan (2010), "Sürdürülebilir Kalkınma Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanabilir mi?", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), ss. 85-99.
5Yeşil sürdürülebilirlik, yeşil ekonomiKuşat, N., (2013), Yeşil Sürdürülebilirlik İçin Yeşil Ekonomi: Avantaj ve Dezavantajları – Türkiye İncelemesi; Journal of Yaşar University, Yıl 2013, Cilt 8, Sayı 29, 4896 – 4916
6Sürdürülebilirlik Ölçüleri ve Standartlar..Yeşil Muhasebe Gönel, Feride D. ve Atabarut, Tamer (2005), Şirketlerin Yeni Yönetim Aracı: Çevresel Muhasebe, Yayın No. TÜSİAD-T/2005-06/404
7Ekonomide Sürdürülebilir Kalkınma uygulamaları: Tarım sektörüTurhan, Ş. (2005), "Tarımda Sürdürülebilirlik ve Organik Tarım", Tarım Ekonomisi Dergisi, 11(1), ss. 13 – 24.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Turizm, kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlikPezikoğlu, Filiz (2012), "Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Kavramı İçinde Tarım-Turizm-Kırsal Alan İlişkisi ve Sonuçları", KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştirmalar Dergi̇si 14 (22): 83-92, 2012.
10Sanayide sürdürülebilirlikEkinci, M. Behzat (2005), "Sanayileşme Stratejileri Çerçevesinde Çevre Boyutlu Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışına İlişkin Değerlendirmeler", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 50
11Sürdürülebilir kalkınma ve sağlıkÇelik, Yusuf (2006), Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı ve Sağlık, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:9, Sayı:1 (2006), 19-37.
12Ara sınav 2
13Sürdürülebilir kalkınma ve etikErgün, Turan, Çobanoğlu, Nesrin (2012), "SÜrdürülebilir Kalkınma ve Çevre Etiği",Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, 3(1) DOI: 10.1501/sbeder_0000000041
14Çevre koruma araçlarıDeğirmendereli, Ali (2004), Çevrenin Korunmasında Özel ve Kamu Girişimi Ya da Çevre Koruma Araçları, Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar – Ekolojik, Ekonomik, Politik ve Yönetsel Perspektifler-; Editörler Mehmet C. Marin, Uğur Yıldırım, Beta Yay., Mayıs 2004 İstanbul, 489-514
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer010
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok