Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO2900Anlambilim20024
TRO4512Çağdaş Türk Edebiyatı20025
TRO2901Çocuk Edebiyatı20022
TRO4221Cümle Bilgisi Uygulamalari20025
TRO4901Dil Bilgisi Öğretimi20022
TRO2910Dil Edinimi20024
TRO1942Dil Eğitiminin Temel Kavramları20024
TRO3921Dilbilim20032
TRO3901Dinleme Egitimi30034
TRO4352Doğu ve Batı Düşüncesi30035
TRO4912Dünya Edebiyatı20034
TRO1911Edebiyat Bilgi ve Kuramları 120023
TRO1912Edebiyat Bilgi ve Kuramları 220023
TRO2920Eleştirel Okuma20024
ERA2002Erasmus Türkçe30033
ERA2001Erasmus Türkçe30033
ERA1002Erasmus Türkçe30033
ERA1001Erasmus Türkçe30033
TRO2942Eski Türk Edebiyatı 220022
TRO2951Eski Türk Edebiyatı 120023
TRO4492Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi20025
TRO4472Eski Türk Edebiyatı Metinleri20025
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO4462Eski Türk Edebiyatında Nazım30035
TRO2930İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi20024
TRO2940İlk Okuma Yazma Öğretimi20024
TRO2840İnsan İlişkileri ve İletişim20023
TRO4321Kelime Bilgisi Uygulamaları20025
TRO2950Kelime Öğretimi20024
TRO3912Konuşma Eğitimi30035
TRO2850Kültür Ve Dil20023
TRO2960Medya Okuryazarlığı20024
TRO3922Metindilbilim20023
TRO4301Öğretmenlik Uygulaması 1260510
TRO4302Öğretmenlik Uygulaması 2260510
TRO3911Okuma Eğitimi30034
TRO4341Önemli Günler, Haftalar ve Sunumları20025
TRO1921Osmanlı Türkçesi 120023
TRO1922Osmanlı Türkçesi 220023
TRO3342Özel Öğretim Yöntemleri II22035
TRO4121Sanat Tarihi20025
TRO4152Sanat ve Edebiyat30035
TRO2970Ses Eğitimi Ve Diksiyon20024
TRO4362Sinema ve Edebiyat30035
TRO2980Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi20024
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
TRO1051Sozlu Anlatim I20023
TRO1102Sozlu Anlatim II20024
TRO4911Tiyatro Ve Drama Uygulamaları20023
SBO2130Topluma Hizmet Uygulamaları12023
TRO1931Türk Dil Bilgisi 120022
TRO1932Türk Dil Bilgisi 220023
TRO2941Türk Dil Bilgisi 320023
TRO2932Türk Dil Bilgisi 420023
TRO1901Türk Dili 130035
TRO1902Türk Dili 230035
TRO2281Türk Dili Tarihi30033
TRO2921Türk Halk Edebiyatı 120023
TRO2912Türk Halk Edebiyatı 220022
TRO2860Türk İşaret Dili20023
TRO2990Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri20024
TRO2911Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları20023
TRO2902Türkçe Öğretim Programları20023
TRO2800Türkçe Öğretimi Tarihi20024
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO2810Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı20024
TRO2820Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama Ve Değerlendirme20024
TRO4902Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi30035
TRO4502Türkiye Dışı Türk Edebiyatları20025
TRO3352Uygarlık Tarihi20024
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı30033
TRO2830Yaratıcı Yazma20024
TRO4442Yaşayan Türk Lehçeleri30035
TRO1011Yazı Yazma Teknikleri12024
TRO1041Yazili Anlatim I20023
TRO3902Yazma Eğitimi30035
TRO2931Yeni Türk Edebiyatı 120023
TRO2922Yeni Türk Edebiyatı 220023
TRO4482Yeni Türk Edebiyatı Metinleri20025
TRO4452Yeni Türk Edebiyatında Nazım30035
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TEB5125Akademik Yazma Becerileri30037.5
TEB5101Anadili Öğretiminde Çocuk Edebiyatı30037.5
TEB5100Anlama Teknikleri30037.5
TEB5106 Anlatma Teknikleri30037.5
YTT5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
TEB5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik 20025
SBT5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
SBO5101Bilimsel Yayın Yazımı00000
YTT5118Çağdaş Türk Edebiyatı Öğretimi30037.5
TEB5108Çağdaş Türk Edebiyatı ve Öğretimi30037.5
SBT5200Çevrimiçi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi30037.5
TEB5117Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Eleştirisi30037.5
SBO5102Coğrafya Alan İncelemeleri 30037.5
SBT5XXXDeğerler Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar30037.5
YTT5100 Dil Becerilerinin Öğretimi30037.5
YTT5103Dil Becerilerinin Ölçülmesi30037.5
YTT5105Dil Eğitiminde Metin Uygulama30037.5
YTT5102Dil Öğretim Yöntemleri30037.5
TEB5127Dil ve Estetik Öğretimi30037.5
YTT5113Dil ve Kültür30037.5
SBT5002Dönem Projesi020015
TEB5002Dönem Projesi020015
YTT5108Eğitimde Araştırma Yöntemleri30037.5
SBO5104Eğitimde çok Kültürlülük ve Eleştiriler30037.5
SBO5119Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları30037.5
YTT5112Genel Türk Tarihi ve Öğretimi30037.5
YTT5107Göç ve Uyum Sorunları30037.5
TEB5110 İleri Osmanlıca30037.5
TEB5103 İlköğretimde Metin Hazırlama30037.5
SBO5128İstanbul:Şehir ve Kültür30037.5
YTT5114Karakter ve Değer Eğitimi30037.5
YTT5110Karşılaştırmalı Dilbilim30037.5
TEB5121Karşılaştırmalı Gramer30037.5
SBO5120Kartografya ve Harita Kullanımı30037.5
YTT5106Kültürlerarası İletişim30037.5
TEB5116Metin Dilbilimine Giriş 30037.5
SBT5201Öğrenme ve Öğretme Süreçleri30037.5
SBO5126Öğretmenler İçin Müze Eğitimi 30037.5
SBO5117Öğretmenlerde Sosyal Sorumluluk 30037.5
TEB5105 Ortaöğretimde Metin Hazırlama30037.5
SBT5122Ortaokullarda Sosyal Bilgiler Eğitimi30037.5
SBO5105Osmanlı Kültür ve Medeniyet30037.5
YTT5001Seminer01007.5
TRO5001Seminer01007.5
TEB5001Seminer01007.5
SBT5001Seminer01007.5
SBO5100Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemesi30037.5
SBO5210Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çizgi Roman Kullanımı30037.5
SBO5114Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar30037.5
SBO5109Sosyal Bilgiler Programında Türkiye Coğrafyası30037.5
SBO5127Sosyal Bilgilerde Araştırma Projesi Geliştirme 30037.5
SBO5110Sosyal Bilgilerde Kavram Geliştirme ve Öğretimi30037.5
SBO5111Sosyal Bilgilerde Materyal Kullanımı ve Teknolojisi30037.5
SBO5112Sosyal Bilgilerde Medya Okur Yazarlığının Geliştirilmesi30037.5
SBO5108Sosyal Bilgilerin Felsefi ve Tarihi Temelleri30037.5
SBO5115Sosyal Bilimler Eğitiminin Pedagojik Temelleri30037.5
YTT5116Sosyal Pedogoji30037.5
YTT5117Sosyal Psikoloji 30037.5
TEB5114Söylem Araştırmalarına Giriş30037.5
YTT5104Toplumdilbilim30037.5
YTT5111Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 30037.5
YTT5101Türkçe Dil Bilgisi 30037.5
TEB5115Türkçe Eğitiminde Bilimsel Araştırma Süreçlerine Giriş 30037.5
YTT5109Türkçe Eğitiminde Materyal Tasarımı 30037.5
TEB5113Türkçe Eğitiminin Problemleri ve Çıkış Yolları 30037.5
TEB5104Türkçe Öğretim Programları30037.5
TEB5112 Türkçe Öğretimi Kaynakça İncelemeleri30037.5
TEB5111 Türkçe Öğretiminde Edebî Türler30037.5
TEB5124Türkçe Öğretiminde Metinbilimsel Uygulamalar30037.5
TEB5123Türkçenin Ana Kaynaklarının Öğretimi30037.5
TEB5122Türkçenin Güncel Sorunları 30037.5
TEB5109Türkçenin Söz Dizimi30037.5
SBT5205Türkçenin Söz Varlığı ve Öğretimi 130037.5
SBT5206Türkçenin Söz Varlığı ve Öğretimi 230037.5
YTT5115Türkiye`nin Sosyo-Politik Durumu30037.5
SBO5113Türkiye’nin Jeopolitik Analizi30037.5
YTT5003Uzmanlık Alan Dersi300010
TEB5003Uzmanlık Alan Dersi300010
SBT5003Uzmanlık Alan Dersi300010
SBO5118XVI-XVII. Yüzyıl Türk Siyasi Tarihi30037.5
SBT5207Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri30037.5
SBT5202Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi Öğretimi 130037.5
SBT5203Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi Öğretimi 230037.5
SBT5204Yabancı Dil Olarak Türkçe Dinleme ve Konuşma Becerilerinin Öğretimi30037.5
SBT5209Yabancı Dil Olarak Türkçe Okuma ve Yazma Becerilerinin Öğretimi30037.5
TEB5102Yabancılara Türkçe Öğretimi30037.5
SBT5208 YTÖ’de Malzeme Hazırlama ve Geliştirme30037.5
YTT5000Yüksek Lisans Tezi010020
TEB5000Yüksek Lisans Tezi010030
SBT5000Yüksek Lisans Tezi010020
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBT6108Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Alan Araştırma Yöntemleri30037.5
SBT6000Doktora Tezi010030
SBT6104İleri Anlama Teknikleri: Okuma Ve Dinleme Öğretimi30037.5
SBT6120Medeniyet Dili Olarak Türkçe30037.5
SBT6109Metindilbilim ve Türkçe Öğretimi30037.5
SBT6110Nitel Araştırma Yöntemlerinde Veri Toplama Analizi30037.5
SBT6001Seminer02017.5
SBT6105Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesi Ve Ölçülmesi30037.5
SBT6119Türk Halk Edebiyatı Metin Örnekleri İle Türkçe Öğretimi30037.5
SBT6118Türkçe Öğretim Sürecindeki Kültürel ve Sosyolojik Yapılar 30037.5
SBT6003Uzmanlık Alan Dersi500010
SBT6114Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretim Yöntemleri30037.5
SBT6111Yeni Okuryazarlıklar ve Türkçe Öğretimi30037.5