Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF2431 Almanca 120024
MTF2432 Almanca 220024
MTF3431 Almanca 322035
MTF3432 Almanca 422035
MTF4431Almanca 522035
MTF4432 Almanca 622035
MTF4392Bakarak Çeviri20024
MTF4000Bitirme Çalışması0120612
MTF2112Çeviri Kuramları20024
MTF2051Çeviri Tarihi20023
MTF3382Çeviribilim ve Disiplinlerarasılık20024
MTF1111Çeviriye Giriş I 22036
MTF1112Çeviriye Giriş II22035
MTF2111Dilbilimin Temel Kavramları20023
MTF1122Fransız Yazın Uygarlığı I20024
MTF2121Fransız Yazın ve Uygarlığı II20023
MTF2122Fransız Yazın ve Uygarlığı III20023
MTF3311Fransız Yazını ve Uygarlığı IV20023
MTF3312Fransız Yazını ve Uygarlığı V20022
MTF1121Fransızca Yazılı Anlatımı Geliştirme I04025
MTF1142Fransızca Yazılı Anlatımı Geliştirme II 04025
MTF3132Göstergebilim ve Çeviri 20022
MTF2392Göstergebilime Giriş20024
MTF4371İş Fransızcası20024
MTF2411Italyanca I20024
MTF2412Italyanca II20024
MTF3411İtalyanca III22035
MTF3412İtalyanca IV22035
MTF4411İtalyanca V22035
MTF4412İtalyanca VI22035
MTF1392Kültürlerarası Diyalogu Geliştirme Uygulamaları20024
MTF3991Mesleki Deneyim I20022
MTF4991Mesleki Deneyim II20022
MTF3001Mesleki Staj I00002
MTF4001Mesleki Staj II 00002
MTF2421Rusça I20024
MTF2422Rusça II20024
MTF3421Rusça III22035
MTF3422Rusça IV22035
MTF4421Rusça V22035
MTF4422Rusça VI22035
MTF1391Söylem ve Çeviri20024
MTF4381Sözlü Çeviri Alıştırma ve Uygulamaları 120024
MTF4382Sözlü Çeviri Alıştırma ve Uygulamaları 220024
MTF3321Sözlü Çeviri I20024
MTF3323Sözlü Çeviri II20024
MTF4201Sözlü Çeviri III20024
MTF3392Sözlü Çeviri Türleri20024
MTF2381Sözlü Çeviride Not Alma Teknikleri20024
MTF2382Sözlü Çeviride Terminoloji Çalışmaları20024
MTF1382Sözlü Söylem Çözümlemesi ve İfade20024
MTF1381Sözlü Söylem Çözümlemesine Giriş20024
MTF2092Sözlükbilim ve Çeviri20023
MTF4372Tanzimat Dönemi Çeviri Söylemi20024
MTF2141Teknik Çeviri I20024
MTF2142Teknik Çeviri II20024
MTF3341Teknik Çeviri III20023
MTF3324Teknik Çeviri IV20024
MTF4451Teknik Çeviri V20022
MTF4462Teknik Çeviri VI20024
MTF2391Teknik Metin Yazarlığı20024
MTF1152Terimbilim20024
MTF4211Toplumbilim ve Çeviri 20024
MTF2151Tr—Fr. Çeviri Çalışmaları I22033
MTF2152Tr—Fr. Çeviri Çalışmaları II22034
MTF4461Yazılı Çeviri Eleştirisi 20023
MTF3211Yazınsal Çeviri I20024
MTF3212Yazınsal Çeviri II20022
MTF1131 Zorunlu Yabancı Dil I 40045
MTF1132Zorunlu Yabancı Dil II40044
MTF2131Zorunlu Yabancı Dil III22033
MTF2132Zorunlu Yabancı Dil IV22034
MTF3331Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri I22034
MTF3322Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri II22034
MTF4471Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri III22034
MTF4472Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri IV22035
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BDE5205A Dilinde Sözlü Tekniklerin Geliştirilmesi I04027.5
BDE5206A Dilinde Sözlü Tekniklerin Geliştirilmesi II04027.5
BDE5204Ardıl Çeviri Uygulamaları I04027.5
BDE5210Ardıl Çeviri Uygulamaları II04027.5
BDE5211Ardıl Çeviri Uygulamaları III04027.5
BDE5203Ardıl Çeviriye Giriş04027.5
BDE5207B Dili I04027.5
BDE5208B Dili II04027.5
BDE5212C Dili I04027.5
BDE5213C Dili II04027.5
BDE5103Çağdaş Çeviri Kuramları30037.5
BDE5101Çeviri Türleri I 30037.5
BDE5105Çeviri Türleri II 30037.5
BDE5102Çeviri ve Dünya Görüşü 30037.5
BDE5106Çeviri ve Toplumbilim İlişkileri30037.5
BDE5002Dönem Projesi 000015
BDE5001Seminer02007.5
0266287Seminer I30037.5
0266288Seminer II30037.5
BDE5214Simültane Çeviri Çalışması 04027.5
BDE5209Simültane Çeviriye Giriş04027.5
BDE5110Siyaset Felsefesi Çevirileri 30037.5
BDE5107Siyaset Sosyolojisi Çevirileri 30037.5
BDE5109Sözlükbilim Yöntemleri 30037.5
BDE5108Teknik Çeviri Eleştirisi30037.5
BDE5104Teknik çeviri-Terimbilim ilişkileri30037.5
BDE5201Uluslararası Düzeyde, Avrupa Düzeyinde ve Ulusal Düzeyde Kurumsal Yapılar I04027.5
BDE5202Uluslararası Düzeyde, Avrupa Düzeyinde ve Ulusal Düzeyde Kurumsal Yapılar II04027.5
026UZMYLUzmanlık Alan Dersi 30037.5
BDE5000Yüksek Lisans Tezi010030
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BDE6101Çağdaş Dünya Yazını ve Sanatında Beden İmgesi 30037.5
BDE6107Çeviri Göstergebilimi30037.5
MTF6118Çeviri Göstergebiliminde Kuram Yöntem ve Uygulamalar30037.5
MTF6119Çeviri Sosyolojisi ve Dijital Ortam Çeviri Pratikleri30037.5
BDE6102Çeviri Sosyolojisi ve Yeni Yaklaşımlar30037.5
MTF6121Çeviribilim Odağında Temel Konular30037.5
BDE6111 Çeviribilim Paradigmaları 30037.5
BDE6113Çeviride Kuram-Uygulama İlişkisi 30037.5
BDE6106Çeviride Metinlerarasılık30037.5
BDE6112Çeviriye Farklı Yaklaşımlar30037.5
BDE6109Dil Bilimleri ve Çeviri30037.5
BDE6104Dil Mühendisliği ve Çeviri Eğitimi30037.5
BDE6000Doktora Tezi010030
BDE6116İmgebilim ve Çeviribilim 30037.5
BDE6100Kültürlerarası İletişim ve Çeviribilim30037.5
BDE6103Popüler Kültür Ürünleri ve Çeviri Eylemi30037.5
0267126Seminer02017.5
BDE6114Siyaset Bilimi Çevirileri I30037.5
BDE6115Siyaset Bilimi Çevirileri II30037.5
BDE6110Sosyal Bilimlerde Kuram Çevirisi30037.5
BDE6108Sözlükbilimde Çağdaş Yaklaşımlar30037.5
BDE6105Toplum Çevirmenliği ve Budunyöntembilim30037.5
MTF6117Türkçede Çeviribilim Terimcesinin Oluşumu30037.5
026UZMDR Uzmanlık Alan Dersi (D) 50057.5
MTF6120Yazar Çevirmen İlişkisi 30037.5