Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 220023
ATA1041Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120023
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
ATA1011Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 20022
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II20002
ATA1012Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20022
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA5100 Osmanlı Türkçesi30037.5
ATA5004Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik 20025
ATA5113Atatürk İlkeleri ve Devrimleri30037.5
ATA5115Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi I30037.5
ATA5116Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi II30037.5
ATA5118Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası30037.5
ATA5119Devlet Teorileri ve Kemalizm30037.5
ATA5117Jön Türkler30037.5
ATA5104Kurtuluş savaşı30037.5
ATA6112Osmanlı İmparatorluğunda Siyasi Partiler30037.5
ATA5183Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyete Savaş ve Toplum30037.5
ATA5101Osmanlı Türkçesine Giriş 30037.5
ATA5102Osmanlıca Belge Türleri ve Okumaları30037.5
ATA5001Seminer02007.5
ATA5103Tanzimattan Cumhuriyete Hukukta Modernleşme30037.5
ATA5114Tarih Yazımında Yöntem ve Kaynaklar30037.5
ATA5111Türk Modernleşme Tarihi30037.5
ATA5106Türkiye'de Tarih Yazımı30037.5
ATA5105Türkiye’de Kültür ve Siyaset30037.5
ATA5124Türkiye’de Siyasal Partiler30037.5
ATA5123XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi30037.5
ATA5121XX.Yüzyıl Siyasi Tarihi II30007.5
ATA5000Yüksek Lisans Tezi010020
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA6108Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin Kritiği-I30037.5
ATA6109Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin Kritiği-II30037.5
ATA6000Doktora Tezi010030
ATA6104Modernlik ve Tarih Üzerine Okumalar30037.5
ATA6101Osmanlı İmparatorluğu Ekonomisi ve Maliyesi30037.5
ATA6103Osmanlı İmparatorluğu'nda Toplumsal Yapı ve Değişim30037.5
ATA6111Osmanlıdan Cumhuriyete Fikir Hareketleri30037.5
ATA6107Osmanlıdan Cumhuriyete Fikir Hareketleri II30007.5
ATA6001Seminer02007.5
ATA5109Sözlü Tarih30037.5
ATA6105Tarih Yazımcılığı: Kuram ve Yöntemler30037.5
ATA5108Türkiye'de Kadın ve Toplumsal Cinsiyet30037.5
ATA6110Türkiye'de Siyasal Partiler30037.5
ATA5107Türkiye’de Kimlik Politikaları30037.5
ATA6100Türkiye’de Modernleşme30037.5