Endüstri Mühendisliği Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END3001Atölye Stajı00002
END4710Bakım Yönetimi20024
END2161Bilgi Sistemleri ve Teknolojilerine Giriş30035
END4961Bilgi Sistemlerinde Hukuki ve Ahlaki Değerler20023
END1902Bilgisayar Destekli Teknik Resim20237
END4931Bilgisayar Donanımı ve Sistem Yazılımları20023
END2204Bilgisayar Programlama 220235
END4660Bilgisayarla Bütünleşik İmalat20024
END4000 Bitirme Çalışması08048
END3830Bulanık Kümeler20023
END3872 Büyük Ölçekli Optimizasyon20024
END3760Çizelgeleme20023
END3732Çok Değişkenli İstatistiksel Kalite Kontrol20023
END3940Çok Kriterli Karar Verme20023
END4460Davranış Bilimleri20024
END3710Deney Tasarımı20023
END4680Depo Yönetimi20024
END3842Dinamik Programlama20024
END4812Dış Ticaret Yönetimi20024
END3590Doğrusal Olmayan Programlama20023
END3861E-Devlet20023
END3960E-İşletme Yönetimi20023
END2961Ekonomi30034
END3890Endüstri 4.020023
END3992Endüstri Müh. Tasarım 112025
END4991Endüstri Müh. Tasarım 212025
END4972Endüstri Mühendisliğinde Laboratuvar Uygulamaları00213
END3870Endüstri Mühendisliğinde Seçme Konular20023
END1991Endüstri Mühendisliğine Giriş30036
END3920Endüstride Bilgisayar Uygulama Yazılımları20023
END2712Endüstriyel Robotlar20024
END4992Endüstriyel Yönetim30035
END4891Enerji Ekonomisi20023
END4670Enerji Yönetimi20024
END4810Envanter Modelleri20024
END2312Ergonomi30035
END4862Finans Mühendisliği20024
END4661Finansal Yönetim30035
END4820Fizibilite Etüdü20024
END4690Güvenilirlik Mühendisliği20024
END3762Hata Türleri ve Etkileri Analizi/FMEA20023
END4720Hücresel İmalat Sistemleri20024
END2971İleri Bilgisayar Programlama20235
END3742İleri Kalite Mühendisliği20023
END2742İmalat Kaynakları Planlaması20024
END4380İnsan Kaynakları Yönetimi20024
END3751İş Değerleme20023
END1732İş Etiği20026
END3401İş Etüdü30034
END4301İş Güvenliği20023
END4982İş Hukuku30034
END1911İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
END1912İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
END4101İşletmede Mesleki Eğitim 100002
END4102İşletmede Mesleki Eğitim 200013
END4103İşletmede Mesleki Eğitim 300035
END4104İşletmede Mesleki Eğitim 400024
END4105İşletmede Mesleki Eğitim 500024
END4480İşletmelerde Verimlilik20024
END2992İstatistik30035
END4990İstatistiksel Kalite Kontrol20024
END3750İstatistiksel Karar Verme20023
END4732Kalite Yönetim Sistemleri20024
END4651Kalite Yönetimi30035
END3950Kantitatif Tahmin Metotları20023
END3930Karar Destek Sistemleri20023
END3850Karar Teorisi20023
END4551Kısıtsız Optimizasyon Teorisi30036
END4561Konveks Programlama30036
END4410Kriz ve Acil Durum Yönetimi20024
END4922Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlarda Yönetim20024
END3560Kurumsal Bilgi Sistemleri20023
END3980Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri20023
END3730Kuyruk Teorisi20023
END3831Lojistik Bilgi Sistemleri20023
END4852Maliyet Analizi ve Kontrolü20024
END3972Maliyet ve Yönetim Muhasebesi20023
END2822Malzeme Bilimi30034
END4650Malzeme Taşıma Sistemleri20024
END4001Mesleki Alan Stajı 100002
END4002Mesleki Alan Stajı 200002
END3820Modelleme20023
END4960Modern İmalat Prosesleri20024
END3981Mühendislik Ekonomisi30036
END2812Nanoteknolojiye Giriş30034
END3910Nesne Tabanlı Simülasyon20023
END2962Nümerik Analiz30035
END2991Olasılık30035
END4850Ölçme Bilgisi20024
END3580Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler20023
END4430Organizasyonel ve Endüstriyel Psikoloji20024
END4970Otomatik Kontrol20024
END3860Oyun Teorisi ve Stratejileri20023
END4450Pazarlama ve Satış Yönetimi20024
END3711Performans Yönetimi20023
END4420Proje Yönetimi20024
END4390Risk Analizi ve Yönetimi20024
END4682Sağlık Sistemlerinde Kalite20024
END3942Simülasyon21136
END4531Simülasyon Dilleri30036
END3961Sistem Analizi30036
END4400Sistem Dinamiği20024
END3770Stokastik Prosesler20023
END4370Stratejik Yönetim20024
END4722Süreç Yeterlilik Analizi20024
END4890Süreç Yönetimi ve Altı Sigma20024
END4671Tamsayılı Programlama ve Kombinatoryal Optimizasyon30036
END4950Taşımacılık Yönetimi20024
END3812Tedarik Zinciri Tasarımı20024
END3952Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi30033
END4500Teknoloji Yönetimi20024
END4511Tersine Lojistik30036
END4861Tersine Mühendislik20023
END4971Tesis Tasarımı ve Planlaması30035
END4470Ücret Sistemleri20024
END4711Ücretlendirme ve Gelir Optimizasyonu30036
END3811Üretim Bilgi Sistemleri20023
END3962Üretim Planlama ve Kontrol30034
END2982Üretim Sistemleri30034
END2981Üretim Yöntemleri21135
END3880Uygulamalı Veri Analitiği20023
END3970Uygulamalı Yapay Öğrenme20023
END4360Varlık Yönetimi20024
END3900Veri Madenciliği20023
END3990Veri Tabanı Yönetim Sistemleri20023
END4830Yalın Üretim20024
END3971Yapay Zeka ve Uzman Sistemler20023
END4440Yatırım Planlaması20024
END2862Yenilenebilir Enerji Kaynakları30034
END4490Yenilikçilik ve Girişimcilik20024
END3570Yönetim Bilişim Sistemleri20023
END2972Yöneylem Araştırması 140046
END3991Yöneylem Araştırması 230036
END4770Zeki İmalat Sistemleri20024
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END5201ARAŞTIRMA UYGULAMA ADIMLARI30037.5
END5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
END5301Atık Giderme Tesislerinde İş sağlığı ve Güvenliği30037.5
END5302Bakım Onarımda İş Güvenliği30037.5
END5830BELİRSİZLİK VE RİSK ALTINDA KARAR VERME30037.5
END5290BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ30037.5
END5203BİLGİ YÖNETİMİ30037.5
END5204BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ30037.5
END5101BİLGİSAYARLA BÜTÜNLEŞİK İMALAT (CIM)30037.5
END5030BULANIK KÜME TEORİSİ30037.5
END5630BULANIK MANTIK30037.5
END5924Bulanık Modelleme 30037.5
END5840ÇOK AMAÇLI KARAR VERME30037.5
END5103DEĞİŞİM YÖNETİMİ30037.5
END5002Dönem Projesi020015
END5303Elektrik Mühendisliğinde İş Güvenliği30037.5
END5919 Endüstri 4.0 30037.5
END5904ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR30037.5
END5104ENDÜSTRİDE FİNANSAL YÖNETİM30037.5
END5105ENDÜSTRİDE MALİYET ANALİZLERİ30037.5
END5106ENDÜSTRİDE ROBOTLAR VE UYGULAMALARI30037.5
İŞG008Endüstriyel Hijyen ve İşçi Sağlığı30037.5
END5304Endüstriyel Psikoloji30037.5
END5920Endüstriyel Teknoloji Yönetimi 30037.5
END5305Entegre Kalite Yönetim Sistemleri30037.5
END5770ENVANTER KONTROLÜ VE PLANLAMASI30037.5
END5108ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ30037.5
END5911Etmen Tabanlı Modelleme 30037.5
END5136Etmen Tabanlı Modelleme ve Simülasyon30037.5
END5206FABRİKA BİLGİ KONTROL SİSTEMLERİ30037.5
END5917Finans Mühendisliği 30037.5
END5740FİNANSAL YÖNETİM30037.5
END5180GELİR YÖNETİMİ30037.5
END5370GRUP TEKNOLOJİSİ30037.5
END5306GÜVENLİK MÜHENDİSLİĞİ30037.5
END5307Hizmet Sektöründe İş Güvenliği30037.5
END5937Hizmetlerin Pazarlanması; İnsan-Teknoloji-Strateji 30037.5
END5308İleri Ergonomi30037.5
END5110İLERİ KARAR TEORİSİ VE OYUNLAR30037.5
END5941İleri Mühendislik Ekonomisi 30037.5
END5240İLERİ TESİS TASARIMI30037.5
END5270İLERİ YÖNETİM TEKNİKLERİ30037.5
END5914İleri Yönetim Yaklaşımları 30037.5
END5113İMALAT METOTLARI ANALİZİ30037.5
END5820 İMALAT SİSTEMLERİ YÖNETİMİ30037.5
END5760İNOVASYON VE AR-GE YÖNETİMİ30037.5
END5927İnovasyon Yönetimi30037.5
END5311İnşaat Şantiyelerinde İş Güvenliği30037.5
END5800İNSAN FAKTÖRLERİ MÜHENDİSLİĞİ30037.5
END5309İnsan Kaynakları Yönetimi30037.5
END5310İnsan-Makine Sistemleri30037.5
END5909İş Analitiği ve Yapay Zeka 30037.5
END5923İş Analizi 30037.5
END5312İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI30037.5
END5313İş Güvenliği Yönetimi ve Organizasyonu30037.5
END5314İŞ HUKUKU30037.5
END5116İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME30037.5
END5170 İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME30037.5
END5721İşletmelerde Risk Yönetimi30037.5
END5916İşletmelerde Risk Yönetimi ve Stratejik Karar Verme 30037.5
END5755İstatiksel Karar Verme30037.5
END5150İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI VE ANALİZİ30037.5
END5115İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI VE ANALİZİ30037.5
END5730İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL30037.5
END5922 İşyeri Seçimi Tasarımı ve Düzenlemesi 30037.5
END5315İşyerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri30037.5
END5208İTME - ÇEKME TİPİ ÜRETİM SİSTEMLERİ30037.5
END5117KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ30037.5
END5340KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ30037.5
END5913Kalite Yönetimi ve Belgeleme 30037.5
END5316Kantitative Çevresel Risk Değerlendirme30037.5
END5935 Karar Verme 30037.5
END5317Kararların Modellenmesi ve Analizi30037.5
END5318Kimya Sanayinde İş Güvenliği30037.5
END5915Kurumsal Kaynak Planlamada İleri Konular 30037.5
END5939Liderlik ve Yaratıcılık 30037.5
END5230LOJİSTİK SİSTEMLERİN TASARIMI VE ANALİZİ30037.5
END5780MALZEME İHTİYAÇ VE ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI30037.5
END5040MATEMATİK İSTATİSTİK VE GÜVENİLİRLİK30037.5
END5020MATEMATİK PROGRAMLAMA30037.5
END5921Matematiksel Modelleme 30037.5
END5620MATEMATİKSEL MODELLEME VE ANALİZ30037.5
END5946Modern Üretim Teknolojileri 30037.5
END5640MÜHENDİSLER İÇİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ30037.5
END5209MÜHENDİSLİK YÖNETİMİNDE KÜLTÜR VE GÜDÜLEME30037.5
END5938Mühendislikte Ar-Ge ve İnovasyon 30037.5
END5901Mühendislikte Tahmin Teknikleri30037.5
END5119Olasılık Modelleri 130037.5
END5120Olasılık Modelleri 230037.5
END5319OLASILIK VE İSTATİSTİK30037.5
END5908Optimizasyon Teknikleri 30037.5
END5134Optimizasyon ve Veri Analizi İçin Programlama30037.5
END5320Organizasyonel Davranış30037.5
END5918Pazarlama Yönetimi 30037.5
END5210PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ÜCRET YÖNETİMİ30037.5
END5907Proje ve Süreç Yönetimi 30037.5
END5850PROJE YÖNETİM SİSTEMLERİ30037.5
END5934Proje Yönetimi 30037.5
END5321RİSK YÖNETİMİ30037.5
END5912Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi 30037.5
ENM 6288Seminer01007.5
END5001Seminer01007.5
END5121 SİMÜLASYON İLE MODELLEME VE ANALİZ30037.5
END5944Sistem Analizi 30037.5
END5212SİSTEM BENZETİMİ VE UYGULAMALARI30037.5
END5213SİSTEM MODELLEME VE ANALİZİ30037.5
END5214SİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE İNSAN FAKTÖRÜ30037.5
END5905SİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR30037.5
END5750SİSTEM TASARIMI VE ANALİZİ30037.5
END5122SİSTEM TEORİSİ30037.5
END5215SİSTEMLERDE HATA ANALİZİ30037.5
END5216SİSTEMLERİN BİLGİSAYARLA BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ30037.5
END5217SİSTEMLERİN ORGANİZASYONU30037.5
END5223Stokastik Modelleme ve Optimizasyon30007.5
END5890STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM30037.5
END5330SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME30037.5
END5123TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİ30037.5
END5322Taşıma ,İletim ve Depolama Sistemlerinde İş Güvenliği30037.5
END5810TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİNDE SAYISAL TEKNİKLER30037.5
END5928Tedarik Zinciri Yönetimi 30037.5
END5323Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi30037.5
END5945Teknoloji Tahmin Teknikleri 30037.5
END5933Teknoloji Yönetimi Araçları 30037.5
END5300TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ AKTARIMI30037.5
END5324Tekstil Sanayinde İş Güvenliği30037.5
END5325Tesis Tasarımında İş Güvenliği30037.5
END5720TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ30037.5
END5942Üretim Dönüşüm Sistemi Yönetimi ve Planlaması 30037.5
END5125ÜRETİM OTOMASYONU VE KONTROL SİSTEMLERİ30037.5
END5360ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALARI30037.5
END5190ÜRETİM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ30037.5
END5126ÜRETİM SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE KONTROLÜ30037.5
END5860ÜRETİM VE İŞLEM YÖNETİMİ30037.5
END5906Üretim Yönetimi 30037.5
END5326Üretim Yöntemlerinde İş Güvenliği30037.5
END5200ÜRETİMDE MÜŞTERİ ODAKLI ÜRÜN TASARIMI30037.5
END5129ÜRETİMDE SİMÜLASYON VE UYGULAMALARI30037.5
END5250ÜRÜN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANALİZLERİ30037.5
END5327Ürün Güvenliği ve Standartlar30037.5
END5931Uygulamalı İstatistik 30037.5
END5003Uzmanlık Alan Dersi300010
END5224Veri Analitiği ve Makine Öğrenmesi30037.5
END5925Veri Analitiği ve Optimizasyon için Programlama 30037.5
END5926Veri Analizi ve Makine Öğrenmesi 30037.5
END5943Veri Madenciliği 30037.5
END5135Yalın Altı Sigma30037.5
END5790YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİNİN TASARLANMASI VE MODELLENMESİ30037.5
END5280YALIN YÖNETİM SİSTEMLERİ30037.5
END5350YAPAY SİNİR AĞLARI VE UYGULAMALARI30037.5
END5131YAPAY ZEKA VE UYGULAMALARI30037.5
END5940Yaratıcı Düşünme 30037.5
END5132YATIRIMLARIN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ30037.5
END5929Yeni Ürün Geliştirme ve Tasarımı 30037.5
END5133YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ30037.5
END5932 Yönetim Bilişim Sistemleri 30037.5
END5936Yönetim Ekonomisi 30037.5
END5137Yönetimde Güncel Konular30037.5
END5903YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINDA ÖZEL KONULAR30037.5
END5000Yüksek Lisans Tezi010020
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END61503PL YÖNETİMİNDE KANTİTATİF TEKNİKLER30037.5
END6317Acil Durum Yönetimi30037.5
END6121Bulanık Küme Uzantıları ve Mühendislik Uygulamaları30037.5
END6030ÇOK BOYUTLU İSTATİSTİKSEL ANALİZ30037.5
END6000Doktora Tezi010040
END6316Endüstri ve Örgüt Psikolojisi30037.5
END6305Endüstriyel Hijyen Ve İşçi Sağlığı30037.5
END6318Gürültü ve Titreşim Kontrolü30037.5
END6301Güvenlik Mühendisliği Metodları30037.5
END6195İLERİ KALİTE MÜHENDİSLİĞİ30037.5
END6303İş Güvenliği Hukuku30037.5
END6325İş Güvenliğinde Bütünsel Kalite Yönetimi30037.5
END6990İŞ GÜVENLİĞİNDE ÖZEL KONULAR30037.5
END6320İş Güvenliğinde Yönetim Sistemleri30037.5
END6306İş Kazaları Ve Korunma Teknikleri30037.5
END6307İş Sağlığı Epidemiyolojisi30037.5
END6314İşyeri Güvenliği ve Çevre Yönetimi 30037.5
END6310Karşılaştırmalı Hukukta İş Güvenliği Mühendisliği30037.5
END6870Kaza Sigortası30037.5
END6130KOMBİNATORYAL OPTİMİZASYON30037.5
END6890Lojistikte İş Güvenliği30037.5
END6020MATEMATİKSEL OPTİMİZASYON30037.5
END6309Mühendislik İstatistiği30037.5
END6308Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 30037.5
END6840Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları30037.5
END6001SEMİNER02017.5
END6050SEZGİSEL YÖNTEMLER30037.5
END6313Sistem Güvenliği30037.5
END6040STOKASTİK MODELLEME VE OPTIMIZASYON30037.5
END6120TAM SAYILI PROGRAMLAMA VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI30037.5
END6170TEDARİK ZİNCİRİ AĞ TASARIMI OPTİMİZASYONU30037.5
END6160TEDARİK ZİNCİRİ SİSTEMLERİ TASARIMI VE YÖNETİMİ30037.5
END6319Ürün ve Ekipman Tasarımı30037.5
END6312Uygulamalı Ergonomi30037.5
END6003Uzmanlık Alan Dersi500020
END6321Veri Madenciliğinin İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Uygulamaları30037.5
END6151Yapay Öğrenmede Kümeleme, Boyut İndirgeme ve İleri Teknikler30037.5
END6152Yapay Öğrenmenin Temelleri30037.5
END6315Zararlı Atık Operasyonları ve Yönetimi30037.5