Çevre Mühendisliği Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV4142Aktif Çamur Mikrobiyolojisi 20024
CEV4082Anaerobik Arıtma Teknolojileri20024
CEV4152Arıtma Çamuru Kontrolü20024
CEV3362Arıtma Tesisi Hidroliği 30034
CEV4182Arıtma Tesisleri Donanımı20024
CEV4092Arıtma Tesislerinin İşletilmesi 20024
CEV4452Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 20024
CEV4071Atıksuların Arıtılması22035
CEV3302Atıksuların Uzaklaştırılması22035
CEV4000Bitirme Çalışması08048
CEV3392Biyolojik Temel İşlemler 30035
CEV4662Boru Hidroliğinde Sayısal Teknikler20024
CEV4121Çevre Ekonomisi20024
CEV4462Çevre Hukuku30034
CEV3072Çevre Hukuku20022
CEV2201Çevre Kimyası I20234
CEV2202Çevre Kimyası II20236
CEV2222Çevre Mikrobiyolojisi20235
CEV4052Çevre Modelleme20024
CEV2132Çevre Mühendisliği Termodinamiği20023
CEV2241Çevre Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği22035
CEV4461Çevre Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları20024
CEV4112Çevre Mühendisliğinde Geoteknik Uygulamalar20024
CEV2272Çevre Mühendisliğinde Hidrolik22035
CEV2152Çevre Mühendisliğinde Hidroloji30034
CEV4122Çevre Mühendisliğinde Mesleki Uygulamalar20024
CEV4062Çevre Mühendisliğinde Otomasyon20024
CEV4131Çevre Mühendisliğinde Projelendirme ve Uygulama 20024
CEV2142Çevre Mühendisliğinde Stokiyometrik Hesaplamalar20023
CEV1001Çevre Mühendisliğine Giriş 20023
CEV4111Çevre ve Halk Sağlığı20024
CEV3334Çevre ve İnsan30033
CEV4132Çevresel Etki Değerlendirmesi20024
CEV4172Deniz Biyolojisi20024
CEV4191Deniz Deşarjları 20024
CEV4491Deniz Kirliliği20024
CEV4501Doğal Arıtma20024
CEVXXXXDrenaj Tekniği30034
CEV1152Ekoloji20023
CEV4072Endüstriyel Atık Kontrolü Ve Yönetimi20024
CEV4351Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü20024
CEV4041Endüstriyel Kirlenme Kontrolü30033
CEV4522Entegre Havza Yönetimi 20024
CEV3111Fiziksel Temel İşlemler30035
CEV4162Göl Kirliliğinin Çevresel Boyutu20024
CEV4632Gürültü Kontrolü 20024
CEV3321Hava Kirliliği30034
CEV3322Hava Kirliliği Kontrolu22035
CEV4151Hava Kirliliği Meteorolojisi20024
CEV4652Hava Kirliliği Modellemesi20024
CEV4642Hava Kirliliğinde Örnekleme ve Ölçüm Yöntemleri20024
CEV3362İçme Sularının Arıtılması22035
CEV4352İleri Atıksu Arıtma Teknolojileri20024
CEVXXXXİş Sağlığı ve Güvenliği 120022
CEVXXXXİş Sağlığı ve Güvenliği 220022
CEV3371İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği20024
CEV4991İşletmede Mesleki Eğitim 120024
CEV4972İşletmede Mesleki Eğitim 220024
CEV4982İşletmede Mesleki Eğitim 320024
CEV4992İşletmede Mesleki Eğitim 420024
CEV2231İstatistik30034
CEV4521Katı Atık Bertarafında Biyolojik Yöntemler 20024
CEV4382Katı Atık Bertarafında Termik Yöntemler20024
CEV4171Katı Atık Geri Kazanma Sistemleri20024
CEV4612Katı Atık Tesislerinin İşletilmesi20024
CEV3001Katı Atıklar30035
CEV3071Kimyasal Temel İşlemler30035
CEV4392Kirlenmiş Toprakların Islahı20024
CEV4161Kompostlaştırma20024
CEV1132 Küresel Çevre Sorunları20025
CEV4362Membran Biyoreaktörler20024
CEV4341Membran Uygulamaları20024
CEV2002Mesleki Staj 100003
CEV3002Mesleki Staj 200003
CEVXXXXMühendislikte Matematik Çözüm Yöntemleri30034
CEVXXXXMühendislikte Olasılık Ve Güvenilirlik30034
CEV4372Paket Arıtma Tesisleri20024
CEV3333Patent ve Ticarileşme30033
CEV1121Rapor Yazma ve Sunum Teknikleri30034
CEV1142Sayısal Analiz30034
CEV4211Sızıntı Sularının Arıtımı20024
CEV1141Su Arıtma Teknikleri30034
CEV3022Su Kalite Kontrolü30033
CEV3301Su Temini22035
CEV4242Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre20024
CEV4001Tasarım Projesi22034
CEV4622Tehlikeli Atık Yönetimi20024
CEV4221Teknik İngilizce 120024
CEV4222Teknik İngilizce 220024
CEV1162Teknik Resim ve Tasarı Geometri22035
CEV1170Temel Bilgisayar Bilimleri22034
CEV3382Temel İşlemler Laboratuvarı00212
CEV4181Temiz Üretim Teknolojileri20024
CEV4192Toprak ve Yeraltısuyu Kirlenmesi 20024
CEV4141Yenilenebilir Enerji Sistemleri20024
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV5127Aktif Çamur Modellemesi 30037.5
CEV5101Anaerobik Arıtma Prosesleri30037.5
CEV5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
CEV5102Atık Yönetim Teknolojileri30037.5
CEV5103Atıkgaz Kontrolü30037.5
CEV5104Atıksu Biyolojisi30037.5
CEV5125Atıksuların Yeniden Kullanımı30037.5
CEV5121Biyoyakıt Üretim Teknolojileri30037.5
CEV5130Çevre Mühendisliğinde Genotoksisite Uygulamaları30037.5
CEV5106Çevre Mühendisliğinde Optimizasyon Uygulamaları30037.5
CEV5107Çevre Mühendisliğinde Tahmin Modelleri Uygulamaları 30037.5
CEV5119Çevresel Risk Yönetimi 30037.5
CEV5126Çevresel Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi30037.5
CEV5108Çöktürme Havuzlarında İleri Teknikler30037.5
CEV5109Ekosistem Modellemesi30037.5
CEV5132Endüstriyel Atıksu Arıtma Teknolojileri30037.5
CEV5120Filtrasyon30037.5
CEV5110Hava Kirliliğinde Dispersiyon Modelleri30037.5
CEV5111Hava Kirliliğinde Partikül Kontrolü30037.5
CEV5112Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerindeki Etkileri 30037.5
CEV5128Katı Atık Depo Sahalarında Oluşan Sızıntı Suyu Yönetimi30037.5
CEV5113Katı Atık Depolama Teknikleri 30037.5
CEV5114Katı Atıklardan Enerji ve Madde Kazanımı30037.5
CEV5115Kimyasal Mikrobiyoloji30037.5
CEV5116Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyonu30037.5
CEV5122Küresel İklim Değişikliği30037.5
CEV5131Mikrokirleticilerin Çevresel Etkileri ve Yönetimi30037.5
CEV5124Mikroplastik Kirliliği ve Kontrolü30037.5
CEV5117Özel ve Tehlikeli Atıklar30037.5
CEV5001Seminer02007.5
CEV5118Su Kimyası 30037.5
CEV5129Su ve Atıksularda Dirençli Kirleticilerin Kontrolü30037.5
CEV5123Sürdürülebilir Enerji ve Çevre30037.5
CEV5003Uzmanlık Alan Dersi300010
CEV7001Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)30037.5
CEV5000Yüksek Lisans Tezi010020
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV6102Atıksu Arıtımında Biyofiltreler30037.5
CEV6103Atıksu Arıtımında İleri Kimyasal Yöntemler30037.5
CEV6195Atmosferik Kirlilik Modellemesi30037.5
CEV6196Biyolojik Su Arıtma Sistemleri30037.5
CEV6104Çevre Biyoteknolojisi30037.5
CEV6105Çevre Mühendisliğinde Membran Uygulamaları30037.5
CEV6106Çevre Nanoteknolojisi30037.5
CEV6000Doktora Tezi010030
CEV6101Gaz Transferi ve Havalandırma Sistemleri30037.5
CEV6107Gözenekli Ortamda Kirlenme30037.5
CEV6108Hava Kirliliğinde Reseptör Modelleri 30037.5
CEV6199İleri Su Arıtma Metodları30037.5
CEV6109Kirlilik Taşınım Süreçleri 30037.5
CEV6110Kompost Üretim Teknolojileri 30037.5
CEV6200Membran Biyoreaktörlerin Tasarımı ve İşletilmesi30037.5
CEV6001Seminer02017.5
CEV6003Uzmanlık Alan Dersi500010
CEV7002Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)50057.5