Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ING2161Anlatım Becerileri 30034
ING1111Bağlamsal Dilbilgisi I30034
ING1132Bağlamsal Dilbilgisi II30034
ING1161Bilgisayar I42034
ING1162Bilgisayar II42034
ING2012Bilimsel Araştırma Yöntemleri20024
ING4321Çeviri 30033
ING3311Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 130035
ING3312Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 230035
ING2342Dil Edinimi20023
ING3331Dil ve Edebiyat Öğretimi 120023
ING3332Dil ve Edebiyat Öğretimi 220023
ING2010Dil ve Toplum20024
ING2331Dilbilim 120023
ING2332Dilbilim 220023
ING1331Dinleme ve Sesletim 120022
ING1332Dinleme ve Sesletim 220023
ING3161Drama22034
ING2020Dünya İngilizceleri ve Kültür20024
ING2030Edimbilimi ve Dil Öğretimi20024
ING2341Eleştirel Okuma ve Yazma20023
ING1181Etkili İletişim30034
ING3151İkinci Yabancı Dil I20023
ING3222İkinci Yabancı Dil II20023
ING4131İkinci Yabancı Dil III20023
ING1121İleri Okuma ve Yazma I30034
ING1172İleri Okuma ve Yazma II30034
ING2321İngiliz Edebiyatı 120024
ING2322İngiliz Edebiyatı 220024
ING2040İngilizce Ders Kitabı İncelemesi20024
ING3321İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 130035
ING3322İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 230035
ING2311İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları20023
ING2312İngilizce Öğretim Programları20023
ING4311İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme30033
ING2050İngilizce Öğretiminde Drama20024
ING2060İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı20024
ING4312İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme30034
ING2212İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II30034
ING2070İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar20024
ING2110İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi20024
ING1362İngilizcenin Yapısı20022
ING4412Kısa Öykü İncelemeleri20023
ING2120Kitle İletişiminde İngilizce20024
ING2170Mesleki İngilizce20023
ING4301Öğretmenlik Uygulaması 1260510
ING4302Öğretmenlik Uygulaması 2260515
ING1311Okuma Becerileri 120022
ING1312Okuma Becerileri 220022
ING3121Özel Öğretim Yöntemleri II 22035
ING4212Proje Seminerleri20024
ING4261Proje Uygulamaları20025
ING2130Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi20024
ING2140Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi20024
ING2150Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi20024
ING1222Sözcük Bilgisi 30034
ING1341Sözlü İletişim Becerileri 120022
ING1342Sözlü İletişim Becerileri 220023
EGT3212Topluma Hizmet Uygulamaları 12023
ING2160Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi20024
ING3192Türkçe- İngilizce Çeviri 30034
ING4252Yabancı Dilde Öğrence Geliştirme ve Değerlendirme20023
ING1321Yazma Becerileri 120022
ING1322Yazma Becerileri 220023
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ING5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
ING5105 Avrupa Dil Politikaları 30037.5
ING5206Conversation Analysis in English Language Teaching 30037.5
ING5205Corpus Linguistics in Language Teaching30037.5
ING5107 Dil Becerilerinin Öğretimi 30037.5
ING5110 Dil Edinimi 30037.5
ING5002Dönem Projesi020015
ING5203İkinci Dil Edinimi30037.5
ING5200İkinci Dil Ediniminde Psikodilbilim30037.5
ING5111İkinci Dil Ediniminde Toplumdilbilim30037.5
ING5108 İlköğretim Düzeyinde İngilizce Öğretimi30037.5
ING5103 İngiliz Dili Öğretim Materyalleri Geliştirme ve Değerlendirme 30037.5
ING5109 İngilizce Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri30037.5
ING5100İngilizce Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar 30037.5
ING5114İngilizce Öğretiminde Program Geliştirme ve Değerlendirme30037.5
ING5113İngilizce Öğretiminde Yazınsal Metin Kullanımı30037.5
ING5106 İnglizce Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları30037.5
ING5115Materyaller Geliştirme ve Değerlendirme30037.5
ING5112Mesleki Gelişim için Eylem-Araştırması30037.5
ING5001Seminer01007.5
ING5116Sınıf-içi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi30037.5
ING5003Uzmanlık Alan Dersi300010
ING5101Yabancı Dil Becerilerinin Öğretimi 30037.5
ING5204Yabancı Dil Eğitiminde Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri30037.5
ING5202Yabancı Dil Öğretim Programları Geliştirme ve Değerlendirme30037.5
ING5102Yabancı Dil Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri 30037.5
ING5104 Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilim Kuramları 30037.5
ING5201Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme30037.5
ING5000Yüksek Lisans Tezi010020
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ING6XXXÇokdilli Dil Öğrenimi ve Uygulamalı Dilbilim30037.5
ING6XXXDerlem Dilbilim ve Dil Öğretimi30037.5
ING6000Doktora Tezi010030
ING6XXXİkinci Dil Ediniminde Özel Konular 30037.5
ING6XXXİkinci Dilde Dinleme ve Konuşma Becerileri30037.5
ING6XXXİkinci Dilde Okuma ve Yazma Becerileri30037.5
ING6XXXİleri Düzey Araştırma Yöntemleri ve İstatistik30037.5
ING6XXXİngiliz Dili Eğitiminde Kültürlerarası Becerilerin Öğretimi30037.5
ING6XXXİngiliz Dili Öğretiminde Güncel Araştırma Konuları30037.5
ING6XXXİngilizce Öğretmen Eğitim Politikaları30037.5
ING6001Seminer00027.5
ING6XXXSürdürülebilir Kalkınma için Yabancı Dil Eğitimi30037.5
ING6003Uzmanlık Alan Dersi500010