Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO3132Açık ve Uzaktan Öğrenme30033
BTO1102Algoritma Tasarımı ve Geliştirme22035
BTO3102Bilgisayar Ağları30033
BTO2122Bilişim Etiği ve Güvenliği20023
BTO3131Bilişim Öğretim Programları20023
BTO2101Bilişim Sistemleri Donanımı30034
BTO1911Bilişim Teknolojileri30035
BTO1101Bilişim ve Matematik30035
BTO2102Bilişimde Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları20023
BTO2110Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi20024
BTO2150Eğitim Teknolojilerinde Güncel Uygulamalar20024
BTO2120Eğitim Yazılımı Tasarımı ve Değerlendirme20024
BTO1111Eğitimde Bilgi Teknolojileri22035
BTO2141Eğitimde Grafik ve Canlandırma 22034
BTO3101Eğitimde Modelleme ve Tasarım22035
BTO2130Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları20024
BTO2140Eğitsel Oyun ve Oyunlaştırma20024
BTO2160Eğitsel Video Tasarımı20024
BTO1112Elektronik Devre Elemanları30035
BTO4101Fiziksel Programlama22035
BTO2162İleri Programlama22034
BTO2170İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi20024
BTO3142İşletim Sistemleri30034
BTO2180Masaüstü Yayıncılık20024
BTO2910Medya Okuryazarlığı20023
BTO2190Medya Okuryazarlığı20024
BTO4132Mobil Programlama22035
BTO2161Öğretim Tasarımı30034
BTO1810Öğretim Teknolojileri20023
BTO1121Öğretim Teknolojilerinin Temelleri20023
BTO2210Öğretimde Materyal Tasarımı20024
BTO4301Öğretmenlik Uygulaması 1260510
BTO4302Öğretmenlik Uygulaması 2260510
BTO2220Özel Eğitim ve Teknoloji20024
BTO1122Programlama Öğretimi Yaklaşımları20023
BTO4102Proje Geliştirme ve Yönetimi 30034
BTO2230Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi20024
BTO4121Teknoloji Planlaması ve Uygulamaları20024
BTO2240Teknoloji ve Yetişkin Eğitimi20024
BTO2121Temel Programlama22034
BTO2132Veri Tabanı Yönetim Sistemleri30033
BTO3121Web Tabanlı Programlama22035
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
BTO5101Bilgisayar Destekli Eğitsel Oyun Tasarımı30037.5
BTO5102Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri30037.5
BTO5103Çoklu Ortam Tasarımı30037.5
BTO5104E-Portfolyo Geliştirme 30037.5
BTO5112Eğitim Teknolojilerinde Özel Konular30037.5
BTO5105Eğitim Teknolojisinin Temelleri30037.5
BTO5106Eğitimde Görsel Okuryazarlık30037.5
BTO5114İstatistiksel Veri Analizi30037.5
BTO5107Öğrenme ve Öğretme İlkeleri30037.5
BTO5108Öğretim Programı ve Teknoloji Entegrasyonu30037.5
BTO5109Öğretim Tasarımı30037.5
BTO5110Okullarda Teknoloji Planlaması 30037.5
BTO5001Seminer02007.5
BTO5003Uzmanlık Alan Dersi300010
BTO5111Web Tabanlı Öğretim Tasarımı30037.5
BTO5000Yüksek Lisans Tezi010020