Bağlı Olduğu Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
AdNermin
Soyad Çiftçi Arıdağ
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postaneciftci@yildiz.edu.
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/neciftci
Koordine Ettiği DerslerPDR1202 Gelişim Psikolojisi 1
PDR2062 İnsan İlişkileri Ve İletişim
PDR2212 Kişilik Kuramları
PDR2360 Yaratıcı Drama
PDR2320 Aile İçi İlişkiler ve İletişim
PDR2350 Çocuk İstismarı ve İhmali
PDR2370 Ana-Baba Eğitimi
Verdiği DerslerPDR1202 Gelişim Psikolojisi 1
PDR1222 Okullarda Rehberlik Ve Psikolojik Danışma
PDR2242 Test Dışı Teknikler
PDR2062 İnsan İlişkileri Ve İletişim
PDR2212 Kişilik Kuramları
PDR3241 Mesleki Rehberlik
PDR3242 Mesleki Rehberlik Uygulamaları
PDR2360 Yaratıcı Drama
PDR4211 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1
PDR4092 Rehberlik Ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması
PDR4112 Kurum Deneyimi
PDR4132 Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları
PDR4252 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2
PDR4301 Okullarda RPD Uygulamaları 1
PDR4302 Okullarda RPD Uygulamaları 2
PDR4232 Travma Sonrası Psikolojik Danışma
PDR2270 Kariyer Planlama ve Geliştirme
PDR2320 Aile İçi İlişkiler ve İletişim
PDR2350 Çocuk İstismarı ve İhmali
PDR2370 Ana-Baba Eğitimi
PDR2390 Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi