Bağlı Olduğu Akademik BirimOkulöncesi Eğitimi
AdAysun
SoyadGürol
ÜnvanDoç. Dr.
E-postaagurol@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/agurol
Koordine Ettiği DerslerOKL1001 Erken Çocukluk Eğitime Giriş
OKL2031 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi
OKL2042 Çocuk Ruh Sağlığı
OKL3041 Görsel Sanatlar Eğitimi
OKL3032 Materyal Geliştirme
OKL3062 Özel Öğretim Yöntemleri II
OKL4012 İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programı
OKL4032 Öğretmenlik Uygulaması II
OKL4161 Okul Öncesi Dönemde Farklı Eğitim Modelleri
OKL4072 Gelişim Kuramları
OKL4182 Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme
OKL4181 Temel Sağlık Bilgisi
OKL5113 Erken Çocukluk Döneminde Program
OKL5114 Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcı Düşünme Becerileri
OKL2250 Beslenme ve Sağlık
OKL1042 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim
OKL1002 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim
OKL2101 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi
OKL2111 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi
OKL2121 Okul Öncesi Eğitim Programları
OKL2102 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi
OKL1041 Çocuk Sağlığı ve İlkyardım
OKL2102 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi
OKL2112 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi
OKL2122 Erken Çocuklukta Drama
OKL3001 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi
OKL3101 Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları
OKL3111 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme
OKL3202 Erken Çocuklukta Çevre Eğitimi
OKL3212 Çocuk Ruh Sağlığı
OKL3222 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı
OKL4101 Karakter ve Değer Eğitimi
OKL4111 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi
OKL4301 Öğretmenlik Uygulaması 1
OKL4202 Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları
OKL4302 Öğretmenlik Uygulaması 2
OKL2100 Aile Eğitimi ve Katılımı
OKL2110 Çocuk ve Medya
OKL2120 Çocukta Davranış Yönetimi
OKL2130 Çocukta Hareket Gelişimi ve Eğitimi
OKL2140 Çocukta Sosyal Beceri Eğitimi
OKL2150 Erken Çocukluk Eğitiminde Geleneksel Çocuk Oyunları
OKL2160 Erken Çocukluk Eğitiminde Dil ve Kavram Gelişimi
OKL2170 Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi
OKL2180 Erken Çocuklukta Ritim Dans ve Orff Eğitimi
OKL2190 Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri
OKL2210 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi
OKL2200 Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi
OKL2220 Risk Altındaki Çocukların Eğitimi
OKL2230 Sınıf içi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
OKL2240 Türk Kültüründe Aile ve Çocuk
Verdiği DerslerOKL1001 Erken Çocukluk Eğitime Giriş
OKL1031 Psikoloji
OKL2031 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi
OKL2042 Çocuk Ruh Sağlığı
OKL2052 Drama
OKL3041 Görsel Sanatlar Eğitimi
OKL3012 Topluma Hizmet Uygulamaları
OKL3032 Materyal Geliştirme
OKL3062 Özel Öğretim Yöntemleri II
OKL4001 Anne Baba Eğitimi
OKL4012 İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programı
OKL4032 Öğretmenlik Uygulaması II
EGT5110 Eğitimde Yaratıcılık ve Geliştirilmesi
EGT5119 Eğitimde Yaratıcı Drama
EGT6212 Yüksek Lisans Tezi
EGT6000 Doktora Tezi
OKL4161 Okul Öncesi Dönemde Farklı Eğitim Modelleri
OKL4072 Gelişim Kuramları
OKL4182 Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme
OKL4181 Temel Sağlık Bilgisi
SNF5106 Yaratıcı Drama
EGT6317 Eğitimde Yaratıcı Drama
SNF5153 Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi
SNF5106 Yaratıcı Drama
SNF5153 Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi
EGT6318 Eğitimde Yaratıcılık ve Geliştirilmesi
OKL5113 Erken Çocukluk Döneminde Program
OKL5114 Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcı Düşünme Becerileri
OKL5000 Yüksek Lisans Tezi
OKL5003 Uzmanlık Alan Dersi
OKL2111 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi
OKL2121 Okul Öncesi Eğitim Programları
OKL1041 Çocuk Sağlığı ve İlkyardım
OKL2112 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi
OKL3001 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi
OKL3101 Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları
OKL3111 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme
OKL3202 Erken Çocuklukta Çevre Eğitimi
OKL3212 Çocuk Ruh Sağlığı
OKL4301 Öğretmenlik Uygulaması 1
OKL4202 Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları
OKL4302 Öğretmenlik Uygulaması 2
OKL2110 Çocuk ve Medya
OKL2120 Çocukta Davranış Yönetimi
OKL2130 Çocukta Hareket Gelişimi ve Eğitimi
OKL2160 Erken Çocukluk Eğitiminde Dil ve Kavram Gelişimi
OKL2170 Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi
OKL2180 Erken Çocuklukta Ritim Dans ve Orff Eğitimi
OKL2210 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi
OKL2200 Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi
OKL2220 Risk Altındaki Çocukların Eğitimi
OKL2230 Sınıf içi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi