Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kentsel Tasarım KuramlarıSBP290025200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüZeynep Enlil
Dersi Veren(ler)Zeynep Enlil
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıGüncelliğini koruyan kent mekanının giderek yozlaştığı, kamusal alanın yok olduğu sorunsalına ilişkin çeşitli görüşlerin, bu sorunu aşmaya yönelik farklı kuramsal yaklaşımların tartışılması, sorgulanması
Dersin İçeriğiModerm kent mekanında kaybolan kimlik ve aidiyet duygusu. Yok olan kamusal alanı, kimlik ve aidiyet duygusunu yeniden canlandırma arayışına yönelik kentsel tasarım kuram ve yaklaşımlarının incelenmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Broadbent, G. (1996) Emerging Concepts in Urban Space Design, E. and FN Spoon.
 • Cullen, G. (1961) The Concise Townscape, Routledge
 • Cuthbert, A.R. (2003) Designing Cities: Critical Readings in Urban Design, Blackwell
 • Ellin, N. (1999) Postmodern Urbanism, Routledge.
 • Freestone, R and E. Lui (2016) Place and Placelessness Revisited, Routledge
 • Kostof, Spiro (1991)The city shaped: urban patterns and meaning through history. Boston: Little, Brown.
 • Krier, L. (1978) “Urban Transformations: The Blind Spot” AD 4/78
 • Krier, B. (1979) Urban Space, Rizzoli
 • Lynch, Kevin. (1960) The image of the city. Cambridge Mass. MIT Press.
 • Norberg-Schıltz, C. (1979) Genius loci : towards a phenomenology of architecture, Rizzoli
 • Relph, E. (1976) ) Place and Placelessness, Pion
 • Rossi, A. (1984) The Architecture of the City, The MIT Press
 • Rowe, C. and F. Koetter (1978) Collage City, The MIT Press
 • Trancik, R. (1986) Finding Lost Space: Theories of Urban Design, John Willey & Sons
 • Venturi, R. (1977) Complexity nd Contradiction in Architecture, MOMA, NY
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci modern kentlerin kimlik kaybına uğramasına, kamusal alanın giderek yok olmasına neden olan süreçleri kavrar
 2. Öğrenci kentsel mekanı biçimlendiren süreçler hakkında eleştirel düşünme yetisi kazanır
 3. Öğrenci modern kentin kimlik krizinin tasarım yoluyla aşılmasına ve kamusal alanın yeniden inşasına yönelik farklı kuramsal yaklaşımları öğrenir
 4. Öğrenci “kimlik”, “yer”, “aidiyet duygusu” ve kent mekanın üretimini etkileyen faktörler arasındaki ilişkiyi eleştirel biçimde sorgulama yetisi kazanır.
 5. Öğrenciler farklı kuramsal yaklaşımların kentsel tasarım ve planlamaya etkilerini kavrar

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1“Yersizlik” kavramı ve modern kentte “kimlik” krizi; “mekanın,” “yerin” ve “aidiyet” duygusunun yitişiKitaplardan seçilmiş bölümler
2Arkaplan: 20. yüzyıl başında sanat ve mimarlık avand-garde hareketlerNA
3Mimarlık ve Kent Tasarımında Modern Hareket ve Fonksiyonalizm Kitaplardan seçilmiş bölümler
4Modern Hareket ve Fonksiyonalizme karşı tepkiler: TEAM 10Kitaplardan seçilmiş bölümler
5Tepkiler – İnsan ölçeği ve insan ilişkilerine ilişkin arayışlar: Jane Jacobs’un Savları Tepkiler – İnsan ölçeği ve insan ilişkilerine ilişkin arayışlar: Townscape HareketiKitaplardan seçilmiş bölümler
6Tepkiler – Yüksek tasarım ve popular çevreler: Robert Venturi ve mimarlıkta karmaşıklık ve çelişki arayışlarıKitaplardan seçilmiş bölümler
7Kevin Lynch ve “Okunaklı Kent” Norberg Schultz ve “Yerin Ruhu” KavramıKitaplardan seçilmiş bölümler
8Ara Sınav 1
9Kevin Lynch ve “Okunaklı Kent”KEVIN LINCH (1960) "The City Image and its elements", from the Image of the City
10Tarihsel tiplerin yeniden kazanımı söylemi; yapı tipi – kent morfolojisi ilişkisi; tipolojik yaklaşımın kentsel tasarım ve tarihi koruma açısından getirileriKitaplardan seçilmiş bölümler
11“yersizlik” ve “kamusal alanın çöküşü”nün ana nedenleri olarak kapitalist üretim biçiminin ve tüketim toplumunun eleştirisi. Geleneğin ve kamusal alanın yeniden kazanımına ilişkin söylemler (L. Krier vb) Andres Duany and Elizabeth Plater-Zyberk ve “Yeni Şehircilik”Kitaplardan seçilmiş bölümler
12Kentsel tasarımın rolü üzerine tartışmalar: "Mekan tasarlayıcı" bir eylem olarak kentsel tasarım - "Yer tasarlayıcı" bir eylem olarak kentsel tasarımKitaplardan seçilmiş bölümler
13Öğrenci sunumlarıKitaplardan seçilmiş bölümler
14Öğrenci sunumlarıKitaplardan seçilmiş bölümler
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev125
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev130
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok