Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çeviriye Farklı YaklaşımlarBDE611237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüSunduz Kasar
Dersi Veren(ler)Z. Emine Bogenç Demirel
Asistan(lar)ıPınar Güzelyürek Çelik
Dersin AmacıÇeviriye ilişkin farklı kuramsal görüşler ışığında çeviriler/çeviri eleştirileri yapmak; yapılan çevirileri/çeviri eleştirilerini irdelemek; çeviri eleştirisinde “çevirmen-eleştirmen” kimliğinin önemini vurgulamak.
Dersin İçeriğiÇeviriye ilişkin farklı kuramsal görüşler ışığında çevirilere nasıl yaklaşılabileceğinin sorgulanması; farklı çeviri eleştirisi yöntemlerinin çeviri gerçekleriyle örtüşüp örtüşmediğinin kuram-uygulama ilişkisi bağlamında somut örnekler çerçevesinde araştırılması ve bunların çeviribilime katkısının değerlendirilmesi; salt kuramsal bilgiyle sınırlı kalmamak üzere, uygulamalı olarak edebiyat çevirisi ve çeviri eleştirisi yapılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • ARROJO, Rosemary: 1996 “Literature as Fetishism: Some Consequences for a Theory of Translation”. Meta. 41. 208-216. BAKER, Mona: 2001 “Translation Studies”. Routledge Encyclopedia of Translation Studies (ed. M. Baker) (I. Basım: 1998). London/New York. Routledge. 277-280. 2001 Routledge Encyclopedia of Translation Studies (ed.). (I. Basım: 1998). London/New York. Routledge.
 • BASSNETT-McGUIRE, Susan: 1980 Translation Studies. London & New York. Methuen.
 • BENGİ-ÖNER, Işın: 1999 Çeviri Bir Süreçtir... Ya Çeviribilim? İstanbul. Sel Yayıncılık. 2001 Çeviri Kuramlarını Düşünürken… İstanbul. Sel Yayıncılık. 2001 Çeviribilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul. Sel Yayıncılık.
 • BERMAN, Antoine: 1993 “La Traduction et ses Discours” (1989). La Traduction dans le Développement des Littératures (ed. J. Lambert ve A. Lefevere). Bern. Peter Lang. Leuven University Press, 39-48.
 • DAVLIS, Kathleen: 2001 Deconstruction and Translation. Manchester. Saint Jerome Publishing.
 • DERRIDA, Jacques: 1985 “Des Tours de Babel”. Difference in Translation (ed. Joseph F. Graham). Ithaca New York. Cornell University Pres. 165-248. 2001 “What is a “Relevant” Translation” (tr. Lawrence Venuti). Critical Inquiry. 27. 174- 200.
 • DİZDAR, Dilek: 2004 “Çeviribilim: Konular, Sorunlar, Arayışlar”. Varlık. 1155. 3-8. 2004 “Hans J. Vermeer’le Söyleşi” (çev. D. Dizdar). Varlık. 1155. 30-33.
 • ECE, Ayşe: 2004 “Yapısalcılık Sonrası Yaklaşımlar ve Çeviribilim”. Litera. 16. İstanbul. İstanbul Üniversitesi. 135-152
 • EVEN-ZOHAR, Itamar: 1990 “Polysystem theory”. Poetics Today. 11:1. 9-26. 2000 “The Position of Translated Literature Within The Literary System”. The Translation Studies Reader (ed. L. Venuti). London/New York. Routledge. 192-197. (1st edition: Literature and Translation: New Perspectives in Literary Studies (1979) (ed. J. S. Holmes, J. Lambert ve R. Van den Broeck). Leuven. ACCO. 117-127) 2002 “The Making of Culture Repertoire and The Role of Transfer”. Translations: (Re)Shaping of Literature and Culture (ed. S. Paker). İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. 166-174.
 • FAWCETT, Peter D.: 1997 Translation and Language: Linguistic Theories Explained. Manchester. Saint Jerome Publishing.
 • GÖKTÜRK, Akşit: 2000 Çeviri: Dillerin Dili (1st edition: 1998). İstanbul. Yapı Kredi Yayınları.
 • GÜRÇAĞLAR, Şehnaz Tahir: 2005 Kapılar. Çeviri Tarihine Yaklaşımlar. İstanbul. Scala Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci çeviriye ilişkin farklı yaklaşımları kavrayacaktır.
 2. Öğrenci çeviriye ilişkin farklı kuramsal görüşleri çeviribilimde yaşanan paradigma değişikliği çerçevesinde değerlendirecektir.
 3. Öğrenci çeviriye ilişkin farklı kuramsal görüşlerin uygulamaya yansımaları konusunda bilinç geliştirecektir.
 4. Öğrenci çeviriye ilişkin farklı yaklaşımların çeviri eleştirisi ve çeviri eğitimine yansımalarını sorgulayacaktır.
 5. Öğrenci çeviriye ilişkin farklı yaklaşımları çeviribilim ve disiplinlerarasılık bağlamında değerlendirecektir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel bir alan olarak çeviri eleştirisinin temel özellikleri Kaynak kitap
2Tarihsel bir bakış açısıyla çeviri eleştirisi ve çeviribilim ilişkisi Kaynak kitap
3Çeviri eleştirisinin çeviribilimdeki yeri ve önemi Kaynak kitap
4Uluslararası düzlemde bilimsel nitelikte çeviri eleştirisi yöntemleriKaynak kitap
5Ulusal düzlemde bilimsel nitelikte çeviri eleştirisi yöntemleri Kaynak kitap
6Eleştiri metinlerinin örneklerle irdelenmesi. Kaynak kitap
7Çeviriye ilişkin farklı kuramsal görüşler çerçevesinde çeviriye/çeviri eleştirisine farklı yaklaşımlar Kaynak kitap
8VizeKaynak kitap
9Kaynak-odaklı paradigma bağlamında çeviri ve çeviri eleştirisi Kaynak kitap
10Kaynak-odaklı paradigma bağlamında çeviri ve çeviri eleştirisine ilişkin uygulama Kaynak kitap
11Erek-odaklı paradigma bağlamında çeviri ve çeviri eleştirisiKaynak kitap
12Erek-odaklı paradigma bağlamında önerilen farklı çeviri eleştirisi yöntemlerinin karşılaştırılmalı bir şekilde incelemesi. Kaynak kitap
13Erek-odaklı paradigma bağlamında çeviri ve çeviri eleştirisine ilişkin uygulama. Kaynak kitap
14Yapısalcılık-sonrası ve kurgusöküm bağlamında çeviri ve çeviri eleştirisi. Kaynak kitap
15Yapısalcılık-sonrası ve kurgusöküm bağlamında çeviri ve çeviri eleştirisine ilişkin uygulama. Kaynak kitap
16FinalKaynak kitap

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması149
Derse Özgü Staj
Ödev73
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok