Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Atatürk İlke ve İnkilapları Tarihi II ATA101222200
ÖnkoşullarNA
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders Kategorisi
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Zafer Doğan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTarih bilincinin oluşmasını sağlamak, günümüzü ve geleceği değerlendirirken tarih disiplininden nasıl yararlanabiliriz, toplumsal yapının oluşumu üzerindeki etkilerini nasıl açıklayabiliriz sorularını cevaplandırmak
Dersin İçeriğiCumhuriyet döneminden 1980 li yıllara kadar gelen tarihsel süreci günümüz olayları ile bağlantı kurarak açıklamak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ders Notları , Feroz Ahmad, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi , Suna Kili, Türk Devrim Tarihi , Türkiye Tarihi 4 , İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı , Feroz Ahmad Atatürk İlkeleri ve İnRevolution kılap Tarihi I,II YÖK yayını , Ahmet Mumcu, Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi , Suna Kili, Türk Devrimi , Hamza Eroğlu, Türk İnkılap Tarihi , Mustafa Kemal Atatürk Nutuk (Söylev) , Suna Kili, Atatürk Devrimi: Bir Çağdaşlaşma Modeli , Toktamış Ateş, Kemalizmin Özü, Taner Kışlalı, Kemalizm Laiklik ve Demokrasi , Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri , Özer Ozankaya, Cumhuriyet Çınarı , Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler Türkiye’ nin yakın tarihi hakkında geniş bir bilgiye sahip olurlar.
  2. Öğrenciler siyaset bilimi ve siyaset tarihi ve sosyoloji kültürü kazanırlar.
  3. Öğrenciler demokrasi ve demokrasi ahlakı ve hukuk kültürü kazanırlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Türk İnkılabı (Yeni Türk Devletinde Modernleşme Hareketleri), Siyasal İnkılaplar, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı ve Cumhuriyet Kavramı, Hilafetin Kaldırılması, 1924 Anayasası
2Toplumsal ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar, Kıyafet Düzenlemesi, Şapka Kanunu ,Soyadı Kanunu, Tarikatların Kaldırılması, Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması, Takvim, Saat, Ölçü Sistemindeki Değişiklikler, Kadın Hakları ve Gelişimi
3Hukuk Alanında Yapılan İnkılap, Medeni Kanunun Kabulü, Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları
4Kültür ve Eğitim Alanındaki İnkılaplar, Harf, Dil ve Tarih İnkılabı, Eğitim İnkılabı ve Önemi, Eğitimde Uygulanması Gereken İlkeler
5İktisadi Alanda Yapılan İnkılaplar, Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde İktisat Hedefleri, İzmir İktisat Kongresi, Karma Ekonomi Projesi, 1923 -1929 Arası Göreli Liberalizm, 1929-1939 Arası Devletçilik
6Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Yeni Türkiyenin Kurucu İlkeleri, Tam Bağımsızlık, Milli Egemenlik, Milliyetçilik
7Laiklik, Cumhuriyetçilik, Halkçılık
8Ara Sınav 1
9Devletçilik, İnkılapçılık
10Atatürk Dönemi Dış Politikası, Dönemin Genel Konjonktürü, Türk Dış Politikasının Genel Nitelikleri ve Öncelikleri, Olgusal Gelişmeler, Lozan Antlaşması İle ilgili Konular, İngiltere İle Musul sorunu
11Fransa İle İlgili İlişkiler ve Hatay Sorunu, Yunanistan İle Nüfus Mübadelesi ve Etabli Antlaşmazlığı ve Çözümü, Türkiye İle Sovyetler Birliği
12Yükselen Savaş Tehdidine Karşı Geliştirilen Politikalar, Türkiyenin Milletler Cemiyetine Üyeliği, Balkan Paktı, Sadabat Paktı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, İç ve Dış Siyaset Arasında Bağlantılar
13Bloklu Dünya ve Türkiye, 1939 –1960 Arası İç ve Dış Siyasetteki Gelişmeler, Ara Sınav II
14Bloklu Dünya ve Türkiye, 1939 –1960 Arası İç ve Dış Siyasetteki Gelişmeler,
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev430
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması161
Derse Özgü Staj
Ödev42
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)25
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)17
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok