Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Atatürk İlke ve İnkilapları Tarihi IATA101122200
ÖnkoşullarNA
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders Kategorisi
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Zafer Doğan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTarih bilincinin oluşmasını sağlamak, günümüzü ve geleceği değerlendirirken tarih disiplininden nasıl yararlanabiliriz, toplumsal yapının oluşumu üzerindeki etkilerini nasıl açıklayabiliriz sorularını cevaplandırmak
Dersin İçeriğiCumhuriyet döneminden 1980 li yıllara kadar gelen tarihsel süreci günümüz olayları ile bağlantı kurarak açıklamak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ders Notları, Feroz Ahmad, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi , Suna Kili, Türk Devrim Tarihi , Türkiye Tarihi 4 , İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Feroz Ahmad Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,II YÖK yayını, Ahmet Mumcu, Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Suna Kili, Türk Devrimi, Hamza Eroğlu, Türk İnkılap Tarihi, Mustafa Kemal Atatürk Nutuk (Söylev), Suna Kili, Atatürk Devrimi: Bir Çağdaşlaşma Modeli , Toktamış Ateş, Kemalizmin Özü , Taner Kışlalı, Kemalizm Laiklik ve Demokrasi, Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Özer Ozankaya, Cumhuriyet Çınarı, Bernard Lewis, “Emergence of Modern Turkey”, Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih,
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler Türkiye’ nin yakın tarihi hakkında geniş bir bilgiye sahip olurlar.
  2. Öğrenciler siyaset bilimi ve siyaset tarihi ve sosyoloji kültürü kazanırlar.
  3. Öğrenciler demokrasi ve demokrasi ahlakı ve hukuk kültürü kazanırlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi
2Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl)
3Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet
4Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması
5Wilson İlkeleri, Paris Konferansı
6Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum
7Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler
8Ara Sınav 1
9Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar
10Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu
11I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz
12I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz
13Saltanatın kaldırılması, Ara Sınav II
14Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev430
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması161
Derse Özgü Staj
Ödev42
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)24
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok